Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že každý nový člen dostává 3D brýle?

Sarracenia oreophila (Kearney) E.T. Wherry 1933

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Kateřina Braunová
Do roku 1936 se špirlice náhorní (Sarracenia oreophila) považovala za formu špirlice žluté (Sarracenia flava). Teprve pak ji botanik E.T. Wherry odlišil jako samostatný druh.

českyšpirlice náhorní
anglickyGreen Pitcher

Botanický popis

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora
Robustní vytrvalá bylina zapuštěná v zemi silným oddenkem.

Láčky přímé, bledavě žlutozelené, na některých stanovištích s jemnou červenou žilnatinou. Ústí láček široce zvonovité, sloupek zřetelně vyvinutý. Okraje sloupku nejsou tak výrazně nazpět ohrnuté jako u Sarracenia flava. Střední žebro víčka výrazně vystouplé. Víčko má trochu větší sklon vzhůru než u Sarracenia flava. Křídlo nijak výrazně vyniklé.
V půli léta duté láčky s masožravou povahou rychle vadnou a nahrazují je tzv. fyllodia, což je plochá nemasožravá listová forma pro podzimní a zimní období. Mají pro druh typické srpovité zakřivení.

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora
Korunní plátky jsou světle žlutozelené a slabě vonné, přičemž lze tento odér popsat jako směs sladké zatuchliny s dominancí zatuchlosti (podobný odéru u Sarracenia purpurea).
Kvetení probíhá od poloviny dubna do začátku června.

Prostředí

Geografické rozšíření:
Tento druh je rozšířen roztroušeně po severovýchodní oblasti státu Alabama.
Cenologie:

Roste v mokrých poklesech podél toků vyzvedlé náhorní plošiny Sand Mountain na severovýchodě Alabamy. Obecným substrátem je zde hlinitopísčitá půda.

Pěstování

náročnost: 2 - střední

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jitka Jiříková, sbírka autorky
Rostlina střední náročnosti.

Substrát - rašelina + perlit nebo příměs písčitého jílu (3 : 1).

Osvit - celoročně maxmálně možný.

Teplota - v létě 18 - 30 °C, v zimě mírně teplo, stačí 15 - 18 °C.

Zálivka - v létě vydatná, květináče stojí ve vodě, substrát mokrý, od poloviny léta se zavadáním láček zálivku snižovat a přes zimu udržovat substrát jen mírně zvlhčený.

RVV - 60 - 80% zcela postačuje.

Přesazování - možné každoročně, ale u dospělých rostlin i za více let.

Sarracenia oreophila - zralý semeník
Sarracenia oreophila - zralý semeník
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora
Rozmnožování:
a/ Vegetativní - dělením, oddenkovými řízky, explantátová kultura.
b/ Generativní - semeny. Semena se před vysetím podrobují chladové stratifikaci (cca 3 týdny) na nějakém chladném místě nebo v chladničce. Poté se vmáčknou mělce do substrátu, kterým bývá čistá hrubě vláknitá rašelina. Urychlení klíčení nastoluje vyšší teplota a vyší RVV, kterou zajistíme nějakým transparentním krytem výsevu (mikroténový sáček, část pet lahve atp.)Po vyklíčení a zesílení semenáčky přepichujeme do samostatnýc květináčů již do substrátu, jak uvedeno.

Škůdci -

Vhodná stanoviště - okenní parapety, skleníky s dobrým větráním, volné letnění možné.

Variety, kultivary, formy, ...

I když jde o druh, který je ochotný k hybridizaci jako ostatní druhy špirlic, jeho areál rozšíření se s jinými druhy nepřekrývá. Jedinou výjimkou, která se v literatuře uvádí (Schnell, D.E.,1976),je malá lokalita poblíž města Birmingham, kde se výskyt Sarracenia oreophila překrývá s výskytem Sarracenia rubra. Dnes však už může jít o zastaralou informaci.
Především z kultury je známa celá řada hybridů, variet a kultivarů. Přirozenou formou je Sarracenia oreophila var. ornata.

Poznámky

Pozn.1:
V polovině léta nastává v domovině špirlice náhorní (Sarracenia oreophila) parné a dusné období, kdy dešťových srážek ubývá a dochází k vysychání terénu(tzv. hot dogs days). Láčky Sarracenia oreophila hnědnou a sesychají se, i když jiné druhy špirlic jsou v tomtéž období, ale v nižších polohách, v největším rozvoji. Duté masožravé láčky nahrazují plochá a srpovitě zakřivená nemasožravá fyllodia, která v zeleném stavu zajišťují fotosyntézu v průběhu zbytku léta, na podzim a přes zimu.
I za ideálních podmínek v kultuře lze tento cyklus pozorovat, takže se zdá, že jde o pevný geneticky daný vnitřní biorytmus.

Pozn.2:
Sarracenia oreophila má status nejpřísnější ochrany v Červeném seznamu druhů mimořádně vážně ohrožených vyhynutím. Příčinou je expanze zemědělské a lesnické činnosti, malý areál výskytu a také neuvážený sběr rostlin a semen komerčními a amatérskými sběrateli.

Pozn.3:
Dospělé rostliny pravidelně kvetou, pokud jim v zimním období zajistíme chladnější podmínky.

Použité zdroje

Schnell, D.E.: Carnivorous Plants of The USA and Canada, 1976.
McPherson, S.: Sarraceniaceae of North America, 2011.


Související fotografie

Sarracenia oreophila × flava
Sarracenia oreophila × flava
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Kateřina Braunová

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Kateřina Braunová, katedra botaniky PřF UPOL

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jitka Jiříková, sbírka autorky

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Kresba: Martin Brousek

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jan Cvrček, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jan Cvrček, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Jan Cvrček, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Adam Veleba, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Adam Veleba, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia oreophila
Sarracenia oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia oreophila - 4 věže
Sarracenia oreophila - 4 věže
Malba: Pavel Trachta

Sarracenia oreophila - zralý semeník
Sarracenia oreophila - zralý semeník
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia (leucophylla × oreophila) × leucophylla
Sarracenia (leucophylla × oreophila) × leucophylla
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata × oreophila
Sarracenia flava var. ornata × oreophila
Foto: Jan Řehoř, sbírka autora

Sarracenia leucophylla × oreophila - (Sarracenia × mooreana)
Sarracenia leucophylla × oreophila - (Sarracenia × mooreana)
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia psittacina × oreophila
Sarracenia psittacina × oreophila
Foto: Jan Cvrček, sbírka autora


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana