Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že Sarracenia oreophila byla až do roku 1933 považována za formu Sarracenia flava?

Utricularia australis

Utricularia australis

Popis

Bublinatka jižní (Utricularia australis R.Br.), bublinatkovité (Lentibulariaceae L. C. Richard)

Nedaleko od vodní plochy koupaliště Pískovna ve Veselí nad Lužnicí nás náš průvodce Petr Šenkýř zavedl k nevelké rašelino-písčité mělké tůňce hustě a dominantně zarostlé polehlými a vzájemně propletenými porosty sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus L.). Okamžitá příležitost ke zjištění, zda tůňka neobsahuje nějakou bublinatku! Netrvalo dlouho a ve volných mezerách ve spleti sítiny cibulkaté jsme ve vodě jednu objevili. Bublinatky kvetou obvykle v období od května do června a jejich určování bez květu je mnohem obtížnější. V tomto případě se však jednoznačně jedná o běžnou bublinatku jižní.
První z vody vylovený jedinec mi spočinul na dlani a než byl opět opatrně vložen do svého vodního prostředí, byl pohotově zvěčněn kolegou Michalem Rubešem. Jak patrné, měl tento prýt hnědavou barvu, postrádal postranní výhonky a jasně zelený se jevil pouze růstový vrchol (na snímku vpravo). Měchýřky zvýrazňoval jejich tmavý obsah. Dobře vidět je rovněž větvení nitkovitých asimilačních prýtů.

Zdroj

Foto: Michal Rubeš
Popis: Zdeněk Žáček (upravil Jakub Štěpán)

Licence

(cc) BYweb Uveďte autora.

stáhnout obrázek v plném rozlišení

EXIF informace

Utricularia ochroleuca
Michal Rube
2272×1712 (0.85 MiB)
Bublinatka bledolut (Utricularia ochroleuca R. Hartman), bublinatkovit (Lentibulariaceae L. C. Richard)


Nedaleko od vodn plochy koupalit Pskovna ve Vesel nad Lunic ns n prvodce Petr enk zavedl k nevelk raelino-psit mlk tce hust a dominantn zarostl polehlmi a vzjemn propletenmi porosty stiny cibulkat (Juncus bulbosus L.). Okamit pleitost ke zjitn, zda tka neobsahuje njakou bublinatku! Netrvalo dlouho a ve volnch mezerch ve spleti stiny cibulkat jsme ve vod jednu objevili. Bublinatky kvetou obvykle v obdob od kvtna do ervna a jejich urovn bez kvtu je mnohem obtnj. Navc jsem s sebou nevzal lupu a na snmku nejsou nkter znaky k douren zcela jednoznan patrn. Pesto se na 90% domnvm, e jde o druh bublinatky bledolut (U. ochroleuca R. Hartman). V budoucnu pedpokldme dal nvtvu tto lokality a s n dkladn proven vech znak nalezen bublinatky tak, abychom mli naprostou jistotu.

Prvn z vody vyloven jedinec mi spoinul na dlani a ne byl opt opatrn vloen do svho vodnho prosted, byl pohotov zvnn kolegou M. Rubeem. Jak patrn, ml tento prt hndavou barvu, postrdal postrann vhonky a jasn zelen se jevil pouze rstov vrchol (na snmku vpravo). Mchky zvrazoval jejich tmav obsah. Dobe vidt je rovn vtven nitkovitch asimilanch prt.


Podle RNDr L. Adamce se jedn o men formu bublinatky jin (U.

australis).
7. 8. 2004 10:42:33
Hewlett-Packard - HP PhotoSmart C850 (V07.27)
čas: 0.0018 s
clona: f/8.2
ISO: 100
kompenzace expozice: 0 EV
program expozice: automaticky
jas: 10.58203125
blesk: neodpálen, záblesk nedetekován
ohnisková vzdálenost: 14.73 mm
subj. vzdálenost: 0.19m
měření expozice: zdůrazněný střed
vyvážení bílé: slunce
zdroj světla: D50
EXIF ver.: 0220
úpravy: 10. 6. 2008 14:19:27


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana