Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že každý nový člen dostává 3D brýle?

Ceratophyllum submersum

Ceratophyllum submersum

Popis

Růžkatec bradavčitý (potopený) (Ceratophyllum submersum L.), růžkatcovité (Ceratophyllaceae S. F. Gray)

Tahle čeleď má u nás pouze dva zástupce, z nichž je růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum L.) podstatně hojnější než popisovaný zástupce, jenž má statut kritické ohroženosti. Tento exemplář jsme objevili při prohlídce pobřeží zatopené bývalé pískovny. Břeh byl v místech našeho průzkumu lemován písčitými plážemi, jež se střídaly s úseky pozůstatků původní bahenní a vodní vegetace. A právě v jednom z takových úseků, který není tak hojně využíván koupáči, mne Michal otázkou "Co je tohle?" upozornil na jakousi siluetu pod průhlednou hladinou písčité mělčiny a pohodlně na dosah od břehu. Byl tam jen tento zřetelně v písčitém dnu kořenující rudiment, žádné hojné porosty. Laický "bublinatkář" by se jeho vzhledem mohl snadno nachytat, neboť uznejte sami, že třeba takovou robustní bublinatku jižní (Utricularia australis) nebo i bublinatku obecnou (Utricularia vulgaris) docela věrně na první pohled evokuje. Až na totální absenci měchýřků a to uchycení v písku!

Nezkoumal jsem tohoto jedince detailně a druh zde určuji nikoliv se 100% jistotou. Že se jedná o vzácnější z obou soudím především z členitějšího dělení nitkovitých listových úkrojků, které je u růžkatce ostnitého podstatně chudší. K jednoznačnému potvrzení by bylo zapotřebí vidět plody a podrobnější prohlídky listových úkrojků.

Podle RNDr L. Adamce se jedná o nějaký druh lakušníku (Batrachium sp.).

Klíčová slova

JBK

EXIF informace

Ceratophyllum submersum
Michal Rube
2272×1712 (0.91 MiB)
Rkatec bradavit (potopen) (Ceratophyllum submersum L.), rkatcovit (Ceratophyllaceae S. F. Gray)Tahle ele m u ns pouze dva zstupce, z nich je rkatec ostnit (C. demersum L.) podstatn hojnj ne popisovan zstupce, jen m statut kritick ohroenosti. Tento exempl jsme objevili pi prohldce pobe zatopen bval pskovny. Beh byl v mstech naeho przkumu lemovn psitmi plemi, je se stdaly s seky pozstatk pvodn bahenn a vodn vegetace. A prv v jednom z takovch sek, kter nen tak hojn vyuvn koupi, mne Michal otzkou "Co je tohle?" upozornil na jakousi siluetu pod prhlednou hladinou psit mliny a pohodln na dosah od behu. Byl tam jen tento zeteln v psitm dnu koenujc rudiment, dn hojn porosty. Laick "bublinatk" by se jeho vzhledem mohl snadno nachytat, nebo uznejte sami, e teba takovou robustn bublinatku jin (U. australis) nebo i bublinatku obecnou (U. vulgaris) docela vrn na prvn pohled evokuje. A na totln absenci mchk a to uchycen v psku!Nezkoumal jsem tohoto jedince detailn a druh zde uruji nikoliv se 100% jistotou. e se jedn o vzcnj z obou soudm pedevm z lenitjho dlen nitkovitch listovch krojk, kter je u rkatce ostnitho podstatn chud. K jednoznanmu potvrzen by bylo zapoteb vidt plody a podrobnj prohldky listovch krojk.Podle RNDr L. Adamce se jedn o njak druh lakunku (Batrachium sp.).
7. 8. 2004 11:38:31
Hewlett-Packard - HP PhotoSmart C850 (V07.27)
čas: 0.0011 s
clona: f/4.9
ISO: 100
kompenzace expozice: -1 EV
program expozice: automaticky
jas: 7.80859375
blesk: odpálen, záblesk detekován
ohnisková vzdálenost: 17.25 mm
subj. vzdálenost: 0.23m
měření expozice: zdůrazněný střed
vyvážení bílé: slunce
zdroj světla: D50
EXIF ver.: 0220
úpravy: 23. 3. 2006 10:45:02


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana