Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že členové Společnosti mají nárok na slevu u vybraných obchodníků?

Ceratophyllum submersum

Ceratophyllum submersum

Popis

Růžkatec bradavčitý (potopený) (Ceratophyllum submersum L.), růžkatcovité (Ceratophyllaceae S. F. Gray)

Tahle čeleď má u nás pouze dva zástupce, z nichž je růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum L.) podstatně hojnější než popisovaný zástupce, jenž má statut kritické ohroženosti. Tento exemplář jsme objevili při prohlídce pobřeží zatopené bývalé pískovny. Břeh byl v místech našeho průzkumu lemován písčitými plážemi, jež se střídaly s úseky pozůstatků původní bahenní a vodní vegetace. A právě v jednom z takových úseků, který není tak hojně využíván koupáči, mne Michal otázkou "Co je tohle?" upozornil na jakousi siluetu pod průhlednou hladinou písčité mělčiny a pohodlně na dosah od břehu. Byl tam jen tento zřetelně v písčitém dnu kořenující rudiment, žádné hojné porosty. Laický "bublinatkář" by se jeho vzhledem mohl snadno nachytat, neboť uznejte sami, že třeba takovou robustní bublinatku jižní (Utricularia australis) nebo i bublinatku obecnou (Utricularia vulgaris) docela věrně na první pohled evokuje. Až na totální absenci měchýřků a to uchycení v písku!

Nezkoumal jsem tohoto jedince detailně a druh zde určuji nikoliv se 100% jistotou. Že se jedná o vzácnější z obou soudím především z členitějšího dělení nitkovitých listových úkrojků, které je u růžkatce ostnitého podstatně chudší. K jednoznačnému potvrzení by bylo zapotřebí vidět plody a podrobnější prohlídky listových úkrojků.

Podle RNDr L. Adamce se jedná o nějaký druh lakušníku (Batrachium sp.).

Klíčová slova

JBK

EXIF informace

Ceratophyllum submersum
Michal Rube
2272×1712 (0.91 MiB)
Rkatec bradavit (potopen) (Ceratophyllum submersum L.), rkatcovit (Ceratophyllaceae S. F. Gray)Tahle ele m u ns pouze dva zstupce, z nich je rkatec ostnit (C. demersum L.) podstatn hojnj ne popisovan zstupce, jen m statut kritick ohroenosti. Tento exempl jsme objevili pi prohldce pobe zatopen bval pskovny. Beh byl v mstech naeho przkumu lemovn psitmi plemi, je se stdaly s seky pozstatk pvodn bahenn a vodn vegetace. A prv v jednom z takovch sek, kter nen tak hojn vyuvn koupi, mne Michal otzkou "Co je tohle?" upozornil na jakousi siluetu pod prhlednou hladinou psit mliny a pohodln na dosah od behu. Byl tam jen tento zeteln v psitm dnu koenujc rudiment, dn hojn porosty. Laick "bublinatk" by se jeho vzhledem mohl snadno nachytat, nebo uznejte sami, e teba takovou robustn bublinatku jin (U. australis) nebo i bublinatku obecnou (U. vulgaris) docela vrn na prvn pohled evokuje. A na totln absenci mchk a to uchycen v psku!Nezkoumal jsem tohoto jedince detailn a druh zde uruji nikoliv se 100% jistotou. e se jedn o vzcnj z obou soudm pedevm z lenitjho dlen nitkovitch listovch krojk, kter je u rkatce ostnitho podstatn chud. K jednoznanmu potvrzen by bylo zapoteb vidt plody a podrobnj prohldky listovch krojk.Podle RNDr L. Adamce se jedn o njak druh lakunku (Batrachium sp.).
7. 8. 2004 11:38:31
Hewlett-Packard - HP PhotoSmart C850 (V07.27)
čas: 0.0011 s
clona: f/4.9
ISO: 100
kompenzace expozice: -1 EV
program expozice: automaticky
jas: 7.80859375
blesk: odpálen, záblesk detekován
ohnisková vzdálenost: 17.25 mm
subj. vzdálenost: 0.23m
měření expozice: zdůrazněný střed
vyvážení bílé: slunce
zdroj světla: D50
EXIF ver.: 0220
úpravy: 23. 3. 2006 10:45:02


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana