Jak se pihlsit

Sthnte si pihlku, vyplte ji a polete mailem na jirkavan@gmail.com, ppadn ji vytisknte a polete klasickou potou na adresu Darwiniana, Kiovnick 8, 110 00 Praha 1.

lensk pspvky

lensk pspvky se plat na cel kalendn rok a in 400 K. lenov vkem do 16 let a dchodci plat 200 K.

Po obdren pihlky dostanete svoje slo lena, kter pak pouijete pi platb jako variabiln symbol. Jak poslat penze Darwinian se dozvte zde.

Devatero o vhodch lenstv a jak jich vyuvat

  1. Jakmile jste dn zaregistrovni, automaticky dostvte vechna vydn naeho magaznu, kter se jmenuje TRIFID, ovem pouze po dobu svho lenstv. Magazn TRIFID je uren a distribuovn pouze lenm. Pokud se stanete lenem v prbhu roku, zaleme vm i ta sla, kter ji ten rok vyla, ale to pouze v ppad, e budou jet k dispozici. asopis se vydv podle potu aktulnch len a rezerva nen velk. Pokud ji star sla nebudou k dispozici, meme vm je zaslat na CDROM ve formtu PDF ve vysokm rozlien.
  2. Prostednictvm aktulnho lenskho adrese se Vm oteve monost cel ady kontakt s pokroilmi pstiteli a znalci MR aj. botanickch kuriozit, z nich plynou nepebern monosti, jak zskat jinak obtn dostupn druhy, informace, pomcky, suroviny apod.
  3. len je prostednictvm naeho webu, TRIFIDa a obasnch bleskovch obnk infomovn pednostn o rozmanitch akcch, kter DARWINIANA pod.
  4. len m pednostn prvo vyjadovat se jak na naich webovch tak i TRIFIDovch strnkch.
  5. len se me s dvrou obracet na leny Sprvn rady, na vicepresidenta i presidenta DARWINIANY.
  6. Me vyuvat nabdky na spolen knihovny a semenn banky.
  7. U novch len se pedpokld dostatek samostatnosti a svobodn vle v tom, jak servis DARWINIANY vyuije k vlastn spokojenosti co nejlpe.
  8. Protoe DARWINIANA navazuje, rozvj a udruje kontakty s mateskmi spolenostmi i vynikajcmi znalci v zahrani, me len jejm prostednictvm zskvat nov kontakty a informace nejen z domcho prosted.
  9. lenstv v DARWINIAN by nemlo bt zcela pasivn. Pkladem je magazn TRIFID: bylo by omylem se domnvat, e jde o asopis, do nho mohou pst pouze "vyvolen". Je uren vem, je vsledkem aktivity cel lensk zkladny. Bude-li slab, neklamnou reflex toho stavu bude i n magazn. Jinm pkladem je ast na setknch, valnch hromadch, vstavch apod. - budou-li navtvovny sporadicky, ed na povrch bude i DARWINIANA. DARWINIANA by prost eeno nemla pedstavovat zleitost nkolika jedinc, nbr SPOLENOU VC. m vce len se do n zapoj aktivn, tm vt potencil DARWINIANY doma i za hranicemi.