Platby pijmme v hotovosti pmo do pokladny nebo pevodem na bankovn et Darwiniany u Fio, ppadn u PayPal.

Pokladna

Pokladnk spolenosti se vyskytuje na Valnch hromadch, setknch pstitel, vstavch spolenosti atd. Proti pokladnmu bloku mete zaplatit v hotovosti cokoliv.

Bankovn et

Dal monost je vklad na n transparentn korunov et 2900058987 u Fio (IBAN: SK1483300000002300058991A).

Dle je vhodn napsat do poznmky pro adresta, za co vlastn platte: lensk pspvky na rok 2007, semnka, ...

Platby sloenkou na adresu pokladnka jsou neppustn tyto platby nemohou vyzvednuty, take se po vypren splatnosti vrt zpt odesilateli, ktermu tak vznikne koda na poplatcch.

pozn.: Pro plnost uveme, e spolenost rovn disponuje transparentnm tem u Raiffeisenbank 1450250001/5500 (IBAN: CZ9355000000001450250001), zdvodu pedevm politiky spory nklad vak pro platebn styk preferujeme et u Fio.

PayPal

Posledn monost je platba pokud mono veskch korunch (CZK) skrze platebn systm PayPal na info@darwiniana.cz. Prosme Vs vak, abyste tento zpsob vyuvali opravdu pouze vnezbytnch ppadech, a to zdvodu relativn vysokch poplatk za pchoz platby (ve vtin ppad je to zpevdnho objemu penz 3,4 % + 0,5 % vppad tu mimo R + 10 K, co u vtch stek pedstavuje opravdu nezanedbateln dodaten nklady). Navc tento et nen transparentn, proto doporuujeme emailov o takov platb zvl᚝ informovat pokladnka. Dkujeme.


Vppad jakchkoli dotaz nevhejte kontaktovat pokladnka spolenosti:
Patrik Hudec
patrik_h@seznam.cz
+420 724 715717