Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

Wiki projekty
Víte, že Ch. R. Darwin označil mucholapku podivnou jako nejzajímavější rostlinu na světě? Možná ho zajímala víc, než jeho evoluční teorie.

Ven ptel, del dobu eme, e mme nepehledn frum, e se tam ned nic najt, a e by to chtlo asto opakovan dotazy shrnout na jednu strnku. No dobr, ale co nejt jet dl? Existuje spoustu termn, kterm rozum jen zasvcen a ostatn nikoliv. Taky by bylo dobr nkam shrnout nejnovj poznatky o pstovn jednotlivch druh, rzn technock vychytvky jako teba jak vtrat, chladit, stavt raelinit... Zkrtka by se nm hodila njak encyklopedie a kniha o masoravkch.

Technick prostedku k tomu u jsou, jen se jich chopit a meme zat spolen takovou encyklopedii a knihu pst.

Naute se pouvat Wikipedii a Wikiknihy. Nen to nic tkho. Smysl je ten, e kad me zadat vlastn heslo, pokud nebylo nalezeno. Nebo jej opravit, doplnit. Spolen tedy meme vytvoit nai vlastn knihu o masoravkch.

Kad z vs me pispt. Nkdo me udlat rozdlen knihy, zaloit nov pojmy, pispt svmi znalostmi o pstovn, uesat slovosled, zkontrolovat gramatiku. Opravdu kad z vs. Protoe to bude kolektivn dlo, vznikne kniha a encyklopedie, kterou vy chcete v podob jakou chcete.

Uiten odkazy: kategorie masorav rostliny, kniha o masoravkch.

Petr Dlouh napsal jednoduch nvod:

Nejdleitj je nebt se pispvat. By jen minimln. Nen v tom dn problm. Wikipedia m velmi siln nstroj pro sprvu verz, take v dnm ppad nen problm vrtit njakou zmnu provedenou i msce zptky. Tento systm je tak velmi innou zbran proti vandalm.

Velmi strun lnek v hrub podob se nazv pahl. Podle m je to velmi dleit soust Wikipedie. Jde o to, e pahl se velmi jednodue zakld, a me ho zaloit i uivatel, kter m mlo asu, nebo nem dostaten znalosti. Alespo kus informace je pro tene uitenj ne dn. Dal uivatel mohou pahl doplovat, nebo pemazat ho. Z pahlu se me asem stt i velmi kvalitn lnek. Nebojte se tedy zakdat pahly. Vce informac o pahlech. Redaktorm Wikipedie ale vdy pome, kdy strun popete provedenou editaci (je tam na to oknko). Pokud udlte pahl, je tak dobr ho jako pahl oznait, aby mohl bt vyhledn a rozen.

Nkter strnky funguj jako seznamy (napklad seznam druh rostlin danho rodu - pklad z anglick sti). Stejn jako ostatn lanky mohou bt i seznamy pahly. Plat tedy stejn rada - je uiten nebt se seznamy zakldat i doplvat.

Je samozejm nutn dt si pozor na prvn otzku. Tedy pedevm nekoprovat ciz lnky.

Pi instalaci lokln Wikipedie si administrtor me vybrat licenci. Vtina Wikipedi m licenci podobnou licenci GPL - uivatel tedu me informace libovoln koprovat a upravovat, ale mus bt stle dostupn zdrojov kdy (v ppad lnk samotn text) veejnosti.

Jedna dleit vc, kterou je si teba uvdomit: tm, e napete lnek do Wikipedie se vpodstat vzdvte jeho vlastnicv. Kdokoli ho kdykoli me jakkoli upravit, nebo pemazat. Je to jeden ze zkladnch princip Wikipedie - vc lid pracuje na stejnm lnku. Je to logick, ale mohlo by to nkoho pekvapit.

Vzhledem k tomu, e oficiln Wikipedie je encyklopedie, tak je snaha na n dodrovat pro lnky urit pravidla. Pro Wikipedii o masoravch rostlinch (a bude) bych vyzdvihl jedno, kter by bylo dobr dodret - zachovat nezaujat hel pohledu. lnky z osobnho hlu jsou velmi dobr pro Chramst!, ale ne pro nvody a popisy tkajc se masoravch rostlin.

Informace o tom, jak pst a formtovat lnky si mete najt na strnce s nvody a tak zde (berte v vahu, e se jedn o nvod pro encyklopedii - v (budouc) Wikipedii o masoravkch tedy nen nutn dodrovat vechna pravidla). Nerad bych, aby vs spousta pravidel odradila. Je uitenj pispvat podle vlastnho svdom, a tyto pravidla jsou pouze doporuen a v dnm ppad se nebojte pispt i kdy to teba nebude podle tak pln dokonal a podle pravidel - pokud tedy nen editac zmna ji vytvoenho obsahu, pak je dobr se poradit v diskuzi k lnku.

Take NEBOJTE SE!!!


Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana