Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že sekret rosnatek je obtížné smýt z rukou? I mýdlem to dá práci.

Pinguicula × dostalii

Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Foto: Jakub Štěpán, Polabská černava

tučnice Dostálova (Pinguicula × dostalii = Pinguicula bohemica × vulgaris) Bárta

Jedná se o přírodního křížence mezi tučnicí českou (Pinguicula bohemica) a tučnicí obecnou Pinguicula vulgaris. Vzhledem k omezenému výskytu tučnice české jen na území ČR, je i tento kříženec českým endemitem (výskyt velice vzácný). Na svých lokalitách vytváří přechodové formy mezi oběma druhy. Zavlečení tučnice obecné na jednu z posledních lokalit tučnice české je velkou hrozbou, jelikož by došlo ke vzájemnému křížení a populace čisté tučnice české by postupně zanikla.

Jde o intermediárního hybrida v kvantitativních i v kvalitativních znacích. Počet chromozómů 2n = 64.

Od tučnice obecné se liší:
- kratšími a zaokrouhlenými kališními cípy,
- prostředním mírně vykrojeným lalokem dolního pysku koruny, který je delší a širší než oba postranní laloky,
- ostruhou krátkou (3-4× kratší než koruna), tupou,
- tobolkami podlouhle hruškovitého tvaru, které jsou v horní 1/3 lehce promáčklé.

Od tučnice české se liší:
- drobnějším vzrůstem,
- delšími (až 2,5× delšími než širokými) kališními cípy,
- modrofialovou korunou s bělavou skvrnou,
- velmi krátkou ostruhou,
- podlouhle hruškovitými tobolkami.

Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Foto: Jakub Štěpán, Polabská Černava
Kříženec, tučnice Dostálova, byl rozlišen na Polabské černavě u Mělnické Vrutice, kde se vyskytoval v asociaci Schoenetum nigricantis Koch 1926 (= svazu Caricion davallianae). Nyní na této lokalitě pouze výskyt fenotypově různorodé populace, jejíž jedinci vykazují různě přechodné znaky mezi tučnicí obecnou a tučnicí českou, a to s dominantním sklonem k tučnici obecné. Rostliny tam rostou v těžko uvěřitelných podmínkách v hustém porostu travin. Jsou poměrně malé a nevypadají tak vitálně jako rostliny z otevřenějších lokalit. Na této lokalitě převládají jedinci podobající se více tučnici obecné, ale dají se najít i takoví, které byste od tučnice české těžko rozlišovali.
Hybridní tučnice Dostálova byla v minulosti identifikována také na Hrabanovské černavě (stř. Polabí), kde však následkem vysušení lokality vyhynula i s rodičovskými druhy.
Druh není uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů, avšak svou vzácností by si zasloužil umístění v kategorii kriticky ohrožených druhů ČR.

Umělá hybridizace s jinými příbuznými druhy tučnic je možná.

Zdroj

http://botany.cz/cs/pinguicula-dostalii/web

Související fotografie

Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Foto: Jakub Štěpán, Polabská černava

Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Foto: Jakub Štěpán, Polabská černava

Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Pinguicula bohemica × vulgaris - (Pinguicula × dostalii)
Foto: Jakub Štěpán, Polabská Černava


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana