Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že mucholapku podivnou s úspěchem pěstoval i americký prezident Thomas Jefferson?

Adelhaide kratzmarii von Kratz. 1855

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Adelaida Kráčmerova (Adelhaide kratzmarii von Kratz.) - tak zní strohý botanický název této unikátní a stále mnohými záhadami opředené masožravé rostliny, kterou v roce 1855 popsal a následně svými experimenty neblaze proslavil baron Rupert von Kratzmar z univerzity ve Viennerschnitzelbergu (bývalé Rakousko-Uhersko). Stinnou stránkou je baronův komplex z jeho raných gymnaziálních studií. Profesor Albín Boček, který ho vyučoval biologii a zvláště botaniku, v něm nedokázal rozpoznat skrytý talent především pro experimentální botaniku a ze svého oboru ho nechal nemilosrdně propadnout: jak se tehdy říkávalo, mladý Matěj Kráčmera se stal repetentem. Toto duševní trauma repetent Kráčmera prostě neunesl, právě ono dalo základ předsevzetí, že se profesorovi a společnosti jednou pomstí. A nástrojem pomsty se mu měla stát "Adéla", jak důvěrně nazýval jediný exemplář tohoto druhu, s nímž provedl celou řadu obludně zločinných experimentů (detailněji o tom viz podrubrika "Poznámky").

NEBERTE TO VÁŽNĚ!!! :-)

Adelhaide kratzmarii se vyslovuje jako "adelhajde kracmarí".
českyadelaida Kráčmerova
anglickyThe Kratzmar´s Adelhaide

Taxonomie, systematika

Příbuzenské vztahy s jinými skupinami rostlin jsou mezi odborníky stále předmětem sporů, a proto je zatím adelaida řazena do monotypického rodu - adelaida (Adelhaide) a čeledi kráčmerovitých (Kratzmaraceae) s jediným druhem. Po příbuzných rostlinách se celosvětově intenzivně pátrá, ale zatím bezvýsledně. Úsilí odborníků je rovněž věnováno znovuobjevu tohoto druhu, neboť jediný von Kratzmarem popsaný exemplář se záhadně ztratil a původní typovou lokalitu baron zatajil. Existuje celá řada pracovních hypotéz, kde by se "Adéla" mohla přirozeně vyskytovat, ale jasný důkaz stále chybí.

Botanický popis

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Bylina statného a robustního vzhledu, vystoupavého až vzpřímeného růstu, pravděpodobně vytrvalé povahy. Přesné metrické údaje zde nelze uvést, neboť nejsou k dispozici. Ani detailním botanickým popisem nelze čtenáře těchto řádek uspokojit, mnoho ze zde uvedeného má spekulativní charakter, neboť lze těžit pouze z několika nejasných dobových momentek narychlo pořízených baronem von Kratzmarem. Herbářová dokumentace chybí - bohužel, několik převzácných a jediných herbářových položek vzalo za své při požáru vídeňského univerzitního herbária.

Listy v přízemní růžici, řapíkaté, sivě zelené, čepele vícekrát dělené v laločnaté úkrojky nejméně dvou řádů. Pravděpodobně adaxiálně i abaxiálně lysé. Kořenový systém neznámého vzhledu, dle nadzemních částí a jiných indicií není vyloučen silný oddenek.

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Květ - prakticky celoživotně vytrvávající a unikátní svou karnivorní schopností narozdíl od jiných masožravých rostlin, kde lapací orgán je vždy modifikací listu. Stavba květu vykazuje neobyčejnou strukturní rozmanitost, která si ještě jistě vyžádá další podrobná studia - mnohé útvary květu adelaidy mají nejasnou funkci a neurčitě popsanou morfologii a anatomii a budou nepochybně vyžadovat speciální terminologii. Kalich patrně šestičetný, sivě zelenkavý, lysý, kališní cípy ostře zašpičatělé. Koruna radiálně (paprsčitě) uspořádaná v několik kruhů: hlavní nejspodnější kruh sestává ze šesti vejčitých korunních a nejrozměrnějších plátků, jejichž okraje jsou opatřeny štíhlými prstovitými výrůstky inervovanými výrazně reliéfní (vystouplou) venací protkávající každý korunní plátek. Zbarvení těchto plátků je světle okrově hnědavé.

Prostředí

Geografické rozšíření:
Tady je možné uvést jen velmi hrubý nástin - Jižní Amerika. K tomuto povšechnému údaji se váže informace, že domorodí Indiáni blíže nespecifikovaného etnika považovali adelaidu za posvátnou a obětovali jí srdce svých poražených nepřátel. Je však nutno brát v úvahu, že baron von Kratzar rozšíření mlžil a zastíral účelově, takže rostlina může pocházet z kteréhokoliv jiného světadílu.

Cenologie:
Zcela neznámá a derivována odborníky pouze z habitu na zašlých fotografiích von Kratzmara (viz analýza těchto hypotéz v "Poznámkách" je v plánu k doplnění).

Pěstování

náročnost: 3 - obtížná

Soudě z počínání von Kratzmara je kultivace možná a úspěšná, ale exaktní definice pěstebních podmínek není známa a pro současnou nezvěstnost rostliny neexistuje žádný experimentální materiál.
Máme pouze několik velmi kusých poznámek, z nichž vybíráme:
Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
"Adéla má výraznou averzi k pepři, který na ni působí emeticky (zvrací)."

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
"Nestravitelných zbytků (např. kšandy) se zbavuje formou vývržků."

Variety, kultivary, formy, ...

Vzhledem k nedostatečné probádanosti rostliny nelze s jistotou uvést o její variabilitě v přírodě nic určitého.
Faktem zůstává, že von Kratzmar svůj exemplář pěstoval úspěšně. Barona zvládnutí kultivace přivedlo k experimentům, jejichž smysl spočíval především ve snaze vícenásobně umocnit karnivorní schopnost květu. Za tím účelem exponoval "Adélu" rozmanitým zevním faktorům a sledoval její responzivitu. Podrobnější rozbory jedinečného karnivorního chování adelhaide kratzmarii chystáme do podrubriky "Poznámky".

Poznámky

Pozn. 1:
Veškeré podklady jsou čerpány z jediného dokumentárního snímku "Adéla ještě nevečeřela". Známý režisér Oldřich Lipský si tímto odskočil od divácky oblíbených filmů k dokumentárnímu žánru a taktéž úspěšně. Podklady k filmu posbíral z důvěryhodných leč nedochovaných zdrojů Jiří Brdečka a podle jeho popisků připravil funkční model geniální výtvarník a animátor Jan Švankmajer.

Pozn. 2:
Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Stimulace rostliny Mozartovou ukolébavkou
Byla zaznamenána zvšená stimulace karnivorie za použití vhodného akustického dráždění. Rupert von Kratzmar dosáhl zvláště silných reakcí při skladbě Princi můj maličký. Tato skladba je známější jako Mozartova ukolébavka. Jejím autorem byl však Bernhard Flies.

Pozn. 3:
Adelaida je pravděpodobně blízce příbuzná jiným masožravýcm rostlinám a pravděpodobně tvoří chybějící spojovací článek.
Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Příprava na pozření kořisti. Povšimněte si podobnosti s rosnatkami tvořící přízemní růžice.
Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela
Zde je zřejmá vzdálená příbuznost s láčkovkami.


Pozn. 4:
24.10.2008 proběhla v Divadle Broadway premiéra naučného představení Adéla ještě nevečeřelaweb.

Pozn. poslední:
Z časových důvodů nebylo zatím možné podrobněji rozvést mnoho zajímavých aspektů "Adély". Můžeme však slíbit, že se zde na ně můžete v brzké době těšit. Určitě o další informace nepřijdete.

Použité zdroje

Jana a Michal Rubešovi: Za základní informace pro vytvoření této karty vděčí VAMR jejich trpělivé analýze níže uvedené filmové rekonstrukce pohnutého života zločinně narušeného génia, 2008.
Filmové zpracování života geniálního R. von Kratzmara: Adéla ještě nevečeřela


Související fotografie

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela

Adelhaide kratzmarii
Adelhaide kratzmarii
Foto: dokumentární film Adéla ještě nevečeřela


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana