Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že Sarracenia oreophila byla až do roku 1933 považována za formu Sarracenia flava?

Sarracenia flava L. 1753

Sarracenia flava var. flava
Sarracenia flava var. flava
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec
Špirlice žlutá (Sarracenia flava L.) je ve svém rodu výškovým rekordmanem. Na zimu svou masožravost "vypíná" a přestává ji plochými zelenými listovými útvary (fyllodia), které připomínají vylisované živoucí herbářové položky dutých láček z jarního a letního období.
Relativně jde o druh hojný, ale i jeho lokalit rapidně ubývá především vlivem lidské činnosti. Tak charakterizuje míru vzácnosti špirlice žluté D.E. Schnell ve své knize z roku 1976. Jak asi vypadá aktuální stav jejího výskytu po 32 letech?!

českyšpirlice žlutá
anglickyYellow Pitcher Plant

Taxonomie, systematika

Čeleď špirlicovitých (Sarraceniaceae Dum.).

Botanický popis

Vytrvalá bylina ukotvená v zemi oddenkem, z něhož vyrůstají středně husté trsy vzpřímených láček.

Listy: od jara do podzimu se tvoří trumpetovité láčky, jež mají úzkou bázi a plynule směrem k vrcholu se rozšiřují. Vrchol láčky je zakončen obústím (peristomem), z něhož odrůstá vysoký sloupek (columna), který přechází ve víčko (operculum) okrouhlého tvaru, ale vpředu zašpičatělé. Průměrem přesahuje průměr obústí. Středem předku těla láčky prochází od báze po obústí nevysoké křídlo (ala), které má nanejvýš výšku cca 1 cm. Zejména víčko, obústí, křídlo a sloupek posévají medníky (nektária), které vylučují sladkou lepkavou tekutinu - lákadlo pro potencální hmyzí kořist. Tento sladký exkrement je na povrchu uvedených částí láčky zřetelně viditelný za nejparnějších dní, kdy bývá sekrece atraktantu nejvyšší. Jeví se jako třpytivé průhledné kapičky. Základní zbarvení je světle žlutozelené s nachově červenou venací (žilnatinou) zejména na sloupku a víčku. V zimním období se místo výše popsaného typu láček vytvářejí plochá nemasožravá fyllodia o málo nižší než láčky. Tvarem v podstatě v ploché a šířkově redukované formě kopírují tvar klasických láček. Láčky této špirlice jsou rekordmany co do výškového růstu. Existují záznamy z přírody, které uvádějí výšky 120 (snad dokonce i 130) cm. Šířka obústí může dosahovat až 10 cm, průměr víčka 20 cm (tyto údaje se vztahují k variantě Sarracenia flava var. rugelii). V kultuře se maximální výška láček pohybuje kolem 80 cm, ale v průměru je to cca 60 cm.

Vnitřek láčky má charakteristickou zonaci.

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora
Květy: mezi trsy láček vyrůstají jednokvěté stvoly o málo nižší než láčky. Květní stvol se na vrcholu obloukovitě ohýbá a zakončuje ho velký lucernovitý květ o 5 kališních (K) žlutozeleně až žlutě zbarvených lístcích, které jsou vodorovně rozestřené, široce kopinaté, cca o polovinu kratší koruny a koncovými cípy přihlé ke koruně. 5 korunních (C) jasně žlutě zbarvených plátků má páskovitý vzhled, přičemž cca od poloviny délky se směrem k vrcholu rozšiřují a vrchol je zašpičatělý. Korunní plátky srůstají kolmo dolů a díky bazálnímu zúžení poskytují dostatek vstupního prostoru ke květním orgánům. Uspořádání a anatomie semeníku (G), tyčinek (A), čnělky a blizny je v podstatě obdobné jako u jiných druhů špirlic. Velikost květu je cca 8 cm.
Doba kvetení připadá v přírodě na jihu na polovinu března a v Severní a Jižní Karolíně na půli dubna až května.

Plod: tobolka.

Semena:

Kořenový systém: oddenek dlouhý u starších jedinců až 10 cm.

Prostředí

Geografické rozšíření:
Druh je domovinou v USA, kde roste v pobřežním pásu zhruba o šířce 150-250 km, který se prostírá od severozápadní Floridy po jihovýchodní Virginii.

Cenologie:
Vyskytuje se na slatiništích a rašeliništích, v zamokřené půdě, mezi různými druhy rodu rašeliník (Sphagnum sp. div.) a další mokřadní vegetací např. z čeledi sítinovitých (Juncaceae) nebo šáchorovitých (Cyperaceae). Časté jsou světlé borové porosty.

Pěstování

náročnost: 2 - střední

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Martin Brousek
Rostlina kultivačně středně náročná. Lze ji pěstovat v domácích podmínkách, ale za předpokladu splnění jejích základních požadavků.

Substrát: vláknitá rašelina smíšená s v poměru 3:1 s perlitem nebo s křemičitým pískem.

Teploty: přes léto 18-30 °C, snáší dobře i krátkodobější výchylky až kolem 30 °C. Zimní teploty nejvhodnější v rozsahu 5-15 °C, snáší i slabší mrazíky, podle některých pěstitelů i podmínky venkovního zahradního rašeliniště.

Zálivka: v létě výrazná, květináče jsou v podmiskách do poloviny zaplavené. V zimě udržovat v podzálivkových nádobách jen trochu vody při dně tak, aby byl substrát lehce zvlhčený, ale nikoliv silně promořený.

RVV: cca 60-80 %, při vyšší hrozí plísňové ataky a zahnívání.

Přesazování: u dospělců maximálně jednou ročně, při vyčerpání substrátu, u mladších jedinců dle zvětšování velikosti.

Škůdci: stejně jako u běžných pokojových rostlin mohou být rostliny napadány např. mšicemi, puklicemi, smutnicemi aj.

Rozmnožování:
a/Vegetativní: dělením delšího oddenku. Explantáty.
b/Generativní: semeny, která je nutné stratifikovat cca 2 měsíce před výsevem. Květy jsou cizosprašné.

Vhodné pěstební niky: okenní parapet (ideální je meziokenní prostor), větraný skleník, možné letnění na balkoně, v zahradním rašeliništi. Vyhovuje jižní, západní i východní světelná expozice. Venkovní pěstování může být v našich zimních podmínkách riskantní.

Variety, kultivary, formy, ...

Špirlice žlutá (Sarracenia flava) vykazuje několik přirozených variet, např.:
Sarracenia flava var. flava - žlutozelené láčky s nachově červenou venací (žilkováním) na sloupku a víčku.
Sarracenia flava var. rugelii - výrazně široké obústí a víčko, zbarvení láček žlutozelené, bez venace s typickou černou skvrnou na sloupku.
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jan Řehoř
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jan Řehoř
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata - láčky jsou celé význačné hustou nachově červenou venací.
Sarracenia flava var. rubricorpora
Chybí obrázek id 1737! Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěstitel David Švarc
Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. cuprea - horní pasáž láček včetně víček na svrchním povrchu mají měděnkavé zbarvení.
Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. atropurpurea
Sarracenia flava var. maxima
Sarracenia flava f. viridescens
Popisovaný druh se často kříží s jinými druhy svého rodu. Snad nejčastěj s druhy Sarracenia alata, Sarracenia purpurea a Sarracenia oreophila. Konkrétní příklady umělých hybridů:
Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Poznámky

Pozn.1:
Květy mají velmi silný kočičí odér, který je vnímatelný i na jistou dálku (Schnell, D.E., 1976).

Pozn.:
Jako u všech druhů špirlic, tak i láčky špirlice žluté jsou masožravé pasivní pasti, jejichž vnitřní povrch tvoří zóny hladké a chlupaté. Hladké zóny poskytují potenciální kořisti málo šancí k zachycení a ochlupené zóny se vyznačují dolů směřujícími chlupy, které oběti brání v návratu zpět. V dolní pasáži se hromadí tekutina vytvářená stěnovými buňkami. Obsahuje proteolytické enzymy, jež napomáhají rozkladu bílkovin v jednodušší a snáze vstřebatelné peptidy či jednotlivé aminokyseliny.

Použité zdroje

Základní podklady pro tuto kartu zhotovil a pro potřeby VAMRu dodal Jan Řehoř, 2008.
Schnell, D.E.: Carnivorous Plants of The USA and Canada, John F. Blair, Publisher, Winston-Salem, North Carolina, 1976.
Studnička, M.: Masožravé rostliny, Academia, 2006.
McPherson, S.: Sarraceniaceae of North America, 2011.


Související fotografie

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × oreophila
Sarracenia flava × oreophila
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Sarracenia flava × psittacina
Sarracenia flava × psittacina
Foto: Kateřina Braunová, výstava Darwiniany 2007

Sarracenia flava × psittacina
Sarracenia flava × psittacina
Foto: Jiří Vaněk, Výstava Darwiniany 2011, pěstitel Pavel Bartoň

Sarracenia flava var. atropurpurea "No lid"
Sarracenia flava var. atropurpurea "No lid"
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. atropurpurea "No lid"
Sarracenia flava var. atropurpurea "No lid"
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. atropurpurea
Sarracenia flava var. atropurpurea
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. atropurpurea
Sarracenia flava var. atropurpurea
Foto: Jan Řehoř, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Zdeněk Aksamit, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Zdeněk Aksamit, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Zdeněk Aksamit, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava var. cuprea
Sarracenia flava var. cuprea
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava var. flava
Sarracenia flava var. flava
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. flava
Sarracenia flava var. flava
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Sarracenia flava var. maxima
Sarracenia flava var. maxima
Foto: Jan Cvrček, sbírka autora

Sarracenia flava var. maxima
Sarracenia flava var. maxima
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. maxima
Sarracenia flava var. maxima
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata × oreophila
Sarracenia flava var. ornata × oreophila
Foto: Jan Řehoř, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata × purpurea ssp. venosa
Sarracenia flava var. ornata × purpurea ssp. venosa
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata × purpurea ssp. venosa
Sarracenia flava var. ornata × purpurea ssp. venosa
Foto: Daniel Hordějčuk, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Jan Cvrček, Výstava Darwiniany 2006

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. ornata
Sarracenia flava var. ornata
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora 'Burgundy'
Sarracenia flava var. rubricorpora 'Burgundy'
Foto: Jaroslav Harman, sbírka autora

Sarracenia flava var. rubricorpora 'Burgundy'
Sarracenia flava var. rubricorpora 'Burgundy'
Foto: Jaroslav Harman, sbírka autora

Sarracenia flava var. rubricorpora × flava var. cuprea
Sarracenia flava var. rubricorpora × flava var. cuprea
Foto: Jaroslav Harman, sbírka autora

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rubricorpora
Sarracenia flava var. rubricorpora
Foto: Jakub Štěpán, Výstava Darwiniany 2013, pěstitel David Švarc

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
3Dfoto: Jaroslav Rajsner, sbírka autora

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jan Řehoř

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Jan Řehoř

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Gerald Comte, Florida

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Gerald Comte, Florida

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia flava var. rugelii
Foto: Gerald Comte, Florida

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Kateřina Braunová, katedra botaniky PřF UPOL

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Martin Brousek

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Zbyněk Elingr, sbírka autora

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Jaroslav Harman, sbírka autora

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Jaroslav Harman, sbírka autora

Sarracenia flava
Sarracenia flava
Foto: Daniel Hordějčuk

Sarracenia oreophila × flava
Sarracenia oreophila × flava
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora

biotop Utricularia purpurea a jiných MR - Tate's Hell State Forest, Florida
biotop Utricularia purpurea a jiných MR - Tate's Hell State Forest, Florida
Foto: Gerald Comte, Florida

biotop špirlic, rosnatek a bublinatek - Tate's Hell State Forest, Florida
biotop špirlic, rosnatek a bublinatek - Tate's Hell State Forest, Florida
Foto: Gerald Comte, Florida


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana