účetní rok 2012


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank

suma -408,00 Kč

id datum částka účet kategorie akce subjekt komentář
55342. 9. 2012-26,00 Kčpokladna (Hudec)provozní nákladyvýstava 2011 Petr Kolář: podíl z Výstavy 2011, 4 květináče – použito na dar Darwinianě, viz ID 5535
539315. 6. 2012-244,00 Kčpokladna (Rubešová)provozní nákladyvýstava 2011V...... L...podíl z výstavy 2011
539215. 6. 2012-59,00 Kčpokladna (Rubešová)provozní nákladyvýstava 2011O............ P....podíl z výstavy 2011
523028. 2. 2012-79,00 KčFio [CZK]provozní nákladyvýstava 2011H....... E...podíl z Výstavy 2011 - 12 květníků, použito na členství 2012, viz ID 5229 a 5231