účetní rok 2008


2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020


bilance, účetní kniha, bankovní výpisy, výpis z transparentního účtu FIO, výpis z transparentního účtu Raiffeisenbank
Celkový přehled
celkem: 74 586,38 Kč
Fio [CZK] 0,00 Kč
PayPal 0,00 Kč
pokladna (Hudec) 568,00 Kč
pokladna (Rubešová) 25 986,00 Kč
pokladna SK 620,00 Kč
Raiffeisenbank 47 412,38 Kč
 
příjmy za rok 2008: 239 890,54 Kč
výdaje za rok 2008: -179 341,86 Kč
zisk/ztráta 2008: 60 548,68 Kč
převod z roku 2007: 14 037,70 Kč
zdanitelné příjmy 2008: 126 418,00 Kč
odečitatelné položky 2008: -178 841,86 Kč
daňový základ: -52 423,86 Kč
Bilance podle kategorií
bankovní operace -1 704,30 Kč
členské příspěvky 58 500,00 Kč
dary 52 975,50 Kč
Obchod 2 789,30 Kč
prodej 7 240,00 Kč
prodej z archivu "T" 270,00 Kč
pronájem 9 000,00 Kč
provozní náklady -41 799,40 Kč
převod mezi účty 0,00 Kč
publikační činnost 39 160,00 Kč
služební telefon -500,00 Kč
Trifid -87 354,60 Kč
Trifid - předplatné 1 900,00 Kč
úroky z běžného účtu 97,04 Kč
vstupné 19 812,00 Kč
zprostředkování plateb 163,14 Kč
Bilance podle akcí
brožura o pěstování MR 3 644,00 Kč
brožura o pěstování MR, 2. vydání -7 063,80 Kč
členské příspěvky 2004 41 830,00 Kč
členské příspěvky 2005 48 060,00 Kč
členské příspěvky 2006 58 860,00 Kč
členské příspěvky 2007 67 575,70 Kč
členské příspěvky 2008 68 300,00 Kč
členské příspěvky 2009 49 900,00 Kč
členské příspěvky 2010 47 250,00 Kč
členské příspěvky 2011 48 041,41 Kč
členské příspěvky 2012 43 730,00 Kč
členské příspěvky 2013 41 055,30 Kč
členské příspěvky 2014 39 808,46 Kč
členské příspěvky 2015 30 399,01 Kč
členské příspěvky 2016 26 814,40 Kč
členské příspěvky 2017 20 904,15 Kč
členské příspěvky 2018 15 997,80 Kč
členské příspěvky 2019 12 899,84 Kč
členské příspěvky 2020 13 500,90 Kč
členské příspěvky 2021 900,00 Kč
členské příspěvky 2022 150,00 Kč
Droserator -10 763,50 Kč
Growing Carnivores 291,42 Kč
mikiny 400,00 Kč
předplacená karta -1 000,00 Kč
sborník Studnička 2007 684,00 Kč
trička (Lowrie) 406,00 Kč
trička (Macák) -10 196,00 Kč
trička EEE 2019 -4 753,00 Kč
Trifid 2003 -7 270,00 Kč
Trifid 2004 -50 019,95 Kč
Trifid 2005 -57 545,88 Kč
Trifid 2006 -68 668,62 Kč
Trifid 2007 -97 376,52 Kč
Trifid 2008 -100 841,30 Kč
Trifid 2009 -71 592,30 Kč
Trifid 2010 -66 986,20 Kč
Trifid 2011 -67 280,29 Kč
Trifid 2012 -40 178,61 Kč
Trifid 2013 -37 309,55 Kč
Trifid 2014 -35 222,87 Kč
Trifid 2015 -17 440,66 Kč
Trifid 2016 -19 999,76 Kč
Trifid 2017 -37 512,50 Kč
výstava 2004 7 660,50 Kč
výstava 2005 24 008,50 Kč
výstava 2006 15 080,00 Kč
výstava 2007 9 980,50 Kč
výstava 2008 11 793,50 Kč
výstava 2009 6 207,00 Kč
výstava 2010 6 724,00 Kč
výstava 2011 3 313,00 Kč
výstava 2012 2 688,00 Kč
výstava 2013 3 608,02 Kč
výstava 2014 2 971,00 Kč
výstava 2015 16 729,92 Kč
výstava 2016 11 597,00 Kč
výstava 2017 11 713,90 Kč
výstava 2018 19 513,00 Kč
výstava 2019 -17 767,04 Kč
výstava 2020 57 090,00 Kč