Trifid

Trifid je elektronický časopis o masožravých rostlinách. K dispozici je také jeho původní verze, ve které se však již nové články neobjevují. Dříve vycházel v papírové podobě a všechna čísla jsou k dispozici ke stažení v sekci Soubory ke stažení.

Někteří z vás mají umístěný DarwiKuk, který vám pravidelně monitoruje teplotu a vlhkost u masožravek, dále od WiFi, takže se potýkají s nedostatečným signálem. Řešením je použití modelu Dlouhán s anténou, ale i tady jsem ve dvou případech narazil na jeho limity. Je to jednoduché zařízení a nemá na sobě žádnou signalizaci síly signálu. Proto jsme ji přidali mezi měřené hodnoty. Stažená data mají nyní o sloupeček více – RSSI, což je útlum v dB. Čím nižší RSSI je, tím je síla signálu slabší. Pozor, číslo to je záporné, takže -72 dB je horší signál než -23 dB.

V automatickém načítání do Google tabulek se vám objeví další sloupeček, ten si pojmenujete třeba RSSI nebo síla WiFi. Problém je, pokud v tom sloupečku už něco máte. V tom případě se data nenačtou a hlásí chybu. Řešení je snadné, prostě přidejte do tabulky jeden sloupeček vpravo za vyhrazenou oblast pro data.

A jak se stalo, že váš DarwiKuk najednou posílá i sílu signálu? Upravil jsem program a DarwiKuky si ho sami stáhly a nainstalovaly.

Jestli máte jakýkoliv dotaz, případně si chcete DarwiKuk pořídit, obraťte se na nás.

→ Číst dále...

Včera večer jsme se opět sešli v sídle společnosti v centru Prahy. Účast byla hojná, bylo nás devět, včetně jednoho nováčka. Sedělo se, povídalo, nejdříve se však probrali záležitosti společnosti.

Za námi je likvidace náletů na Kosišti, chtělo by to však alespoň ještě jednu akci někdy v únoru. Je třeba to domluvit s AOPK.

Výstava v Brně splnila očekávání. Bylo možné ukázat rostliny, které není možné vystavit v červnu Praze. Probrali jsme co bylo dobré, co příště udělat jinak.

Dále jsme se bavili o pokroku v přípravě EEE, tam je rezerva v oslovení prodejců, Jana slíbila do konce týdne napravit.

Robert byl teď několik týdnů nemocný a zdržela se tak práce na přípravě automatických oznamování DarwiKuku, ale i na rozšíření o další funkce. Novinky očekávejte v nejbližších týdnech.

Dále jsme se bavili o všem možném kolem masožravek i mimo ně, promítali fotografie, občerstvovali se. Zkrátka zábava do pozdních hodin.

Další setkání vychází na pondělí 3. prosince. Zván je každý, kdo se chce dozvědět něco více o činnosti Darwiniany, nebo se jen tak pobavit o masožravkách a poznat nové pěstitele. Jen se prosím předem ozvěte na info@darwiniana.cz, ať připravím dostatek židlí.

Zápis ze setkání je veřejně k dispozici.

Jestli se chcete podílet na činnosti spolku, nabízíte pomoc, chcete organizovat výlet či setkání, dejte nám prosím vědět.

KosištěPo více jak čtyřleté pauze se dobrovolníci (nejen) z řad Darwiniany postarali o údržbu lokality, kterou familiárně přezdíváme Kosiště. Je to v současnosti nejbohatší biotop naší endemické masožravky tučnice české, ale jeho význam je z hlediska ochrany přírody mnohem širší. Aby na něm mohly dlouhodobě přežívat světlomilné slatiništní druhy, které jsou právě tím nejcennějším, je nutné uměle udržovat lokalitu bez vegetace způsobující přílišný zástin (například rákos nebo nálety dřevin).

→ Číst dále...

Darwiniana už léta pořádá každoroční výstavy masožravek v Praze. Účastní se jí vystavovatelé a pomocníci z celé země, ale především z Prahy a okolí. Proto jsme už několik let přemýšleli o pořádání další výstavy někde jinde, aby se dostalo i na vzdálenější pěstitele a zájemce o masožravky. A teď se to konečně povedlo.

→ Číst dále...

Minule bylo setkání v Čečelicích, včera jsme se sešli jako obvykle v sídle společnosti.

Zápis ze setkání je veřejně k dispozici.

Jestli se chcete podílet na činnosti spolku, nabízíte pomoc, chcete organizovat výlet či setkání, dejte nám prosím vědět.

Zveme všechny masožravkáře a další milovníky přírody na likvidaci náletů na naší nejvýznamnější lokalitě tučnice české – na Kosiště. Hlavní louka zarostla mladými stromky, které je třeba odstranit. Budeme je vytrhávat, vyštípavat, vyřezávat a odnášet na určené místo. Sejdeme se v sobotu 27.10. v 10 hodin dopoledne kousek od Jestřebí. Přístup je jedině autem, ale pojede nás víc z různých míst, takže se vzájemně přivezeme. Nebudeme jen pracovat, prohlédneme si i celou lokalitu. Uvidíme jak se na zimu připravují tučnice, rosnatky, možná i bublinatky. Pokud se chcete zúčastnit, napište prosím na info@darwiniana.cz.

Celá akce je pořádána ve spolupráci s AOPK, regionálním pracovištěm Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj.

Masožravé rostliny se vyskytují po celém světě, mnohé z těch nejkrásnějších či nejbizarnějších však rostou pouze v určitých podmínkách či klimatu. Typickými představiteli takových klimatických specialistů jsou endemické druhy stolových hor Venezuely, vysokohorské láčkovky z pohoří v jihovýchodní Asii a Indonésii, nebo v zimě rostoucí druhy z mediteránního klimatu jižní Austrálie a Afriky. Tyto druhy je obtížné vystavovat během jara a léta, neboť jsou citlivé na přehřátí, případně tráví léto ve vegetačním klidu. Proto vás zveme ke zhlédnutí podzimní expozice masožravých rostlin, zaměřené právě na tyto méně známé skupiny masožravých rostlin, pořádané ve spolupráci s botanickou zahradou PřF MU spolkem Darwiniana v rámci výstavy citrusů a užitkových rostlin, která se koná od čtvrtka 18.10. do neděle 21.10, 9.–17. hod.

→ Číst dále...

Záčátkem roku 2018 jsme představili jednoduchou meteorologickou stanici určenou především pro pěstitele masožravek – DarwiKuk. Jednoduchý přístroj je navržený tak, aby si ho mohl postavit i bastlíř - začátečník. Nyní představujeme jeho variantu s delším dosahem - DarwiKuk Dlouhán.

→ Číst dále...

Jak již jistě víte, v roce 2019 Darwiniana organizuje evropské setkání pěstitelů masožravek. S tím je spojeno mnoho různé práce a hlavně organizace. Vše je potřeba probrat, pobavit se o možnostech, nápadech, rozdělit úkoly. To byl hlavní důvod setkání pěstitelů masožravek v Čečelicích u našich milých hostitelů – rodiny Verdycků.

→ Číst dále...

Už několik let jsme se s Janou chystali do Rakovníka, kde už čtrnáct let pořádají v areálu Botanické zahrady SZeŠ Rakovník výstavu masožravek František Pazdera, Marek Röder a Michal Trpišovský. Tentokrát nám to konečně vyšlo.

→ Číst dále...

Starší zápisky >>

Aby vám nic neuniklo, doporučujeme odebírat články RSS čtečkou: RSS.

K dispozici je též Archiv Trifida.

Další možnost je odebírat nové články emailem. V nastavení pak zatrhněte volbu blog:*.