Nepenthes rafflesiana × ampularia

PROJEKT POZASTAVEN

Vedoucí experimentu: Tomáš Andrlík

Narodil jsem se roku 1993 ve Strakonicích. Od narození bydlím v Blatné. Masožravé rostliny pěstuji pouze 3 roky. Vše začalo reportáží v TV o masožravých rostlinách. Jako první byla mucholapka. Od té doby se toho hodně změnilo. Teď jsou u mě nejoblíbenější především láčkovky. Mám již okolo 50 druhů různých nepenthesek. Tento projekt jsem si vzal s radostí, abych zjistil, co láčkovky jsou schopny vydržet a za jakých podmínek se jim daří nejlépe. Chystám hodně pokusů tak jsem sám zvědav, jak to dopadne. O projektu jsem se dozvěděl přímo od vedoucího pana Kouby na výstavě. Bez rozhodování jsem se zapojením souhlasil.

Mojí další zálibou je elektrotechnika, která jak jsem zjistil je s novodobým pěstováním poměrně dosti spojena.

Pokud by měl někdo zájem se přidat do skupiny, není problém. Zájemci pište na T.Andrlik@seznam.cz.

Za namnožení kultur v rámci projektu JNN odpovídá Michal Kouba. S případnými dotazy je možné se obrátit přímo na jeho e-mail labflytrap@gmail.com.

Prvá fáze září 2008 – duben 2009: namnožení rostlin v in vitro kultuře.
První pasáž rostlinek na médium, které podpoří namnožení rostlin, byla provedena v září 2008.
Prvním krokem je namnožení rostlin do požadovaného počtu. Ovlivnění zvýšené tvorby nových prýtů je podmíněno přidáním nízkých koncentrací hormonů 6-benzylaminopurine (BAP) a NAA.

Vytvoření shluků, které se po 10 týdnech pasážují na čerstvé médium. Jednotlivé prýty se oddělí a umístí do nových nádob s médiem obsahující auxiny, která podpoří tvorbu kořenového systému.

Druhá fáze květen 2009 – září 2009: kultivace rostlin za stanovených podmínek v letní sezoně.

Fotografie z průběhu aklimatizace v období únor až duben

28. 2. 2009
28. 2. 2009
21. 3. 2009
19. 4. 2009
19. 4. 2009
19. 4. 2009

Zde jsou vzorové tabulky, které si vedoucí experimentu upraví podle svých možností a podmínek.

Kultivace rostlin v různých substrátech. Kombinace rašelina + perlit + molitan + polystyren.

Nepenthes rafflesiana × ampularia
Počet rostlin ….ks
Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Rašelina (původ) x/y x/y x/y
Rašelina + perlit 2 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + perlit + polystyren 1 : 1 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + perlit + molitan + polystyren 1 : 1 : 1 : 1 x/y x/y x/y

Koncentrované kombinované hnojivo Hydroponex
Rašelina + perlit + polystyren 1 : 1 : 1

Nepenthes rafflesiana × ampularia Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
0,05 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,10 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,40 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,80 g/l Hydroponex x/y x/y x/y

Nejvyšší dosažené denní teploty v průběhu kultivace
Rašelina + perlit + polystyren 1 : 1 : 1

Nepenthes rafflesiana × ampularia Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
15 °C
20 °C
25 °C
30 °C

Rašelina + perlit + polystyren 1 : 1 : 1

Nepenthes rafflesiana × ampularia Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Demineralizovaná voda
Dešťovka
Voda z vodovodu
Demineralizovaná voda + voda z vodovodu 3 : 1

Rašelina + perlit + polystyren 1 : 1 : 1

Nepenthes rafflesiana × ampularia Relativní vlhkost
měřená v 7, 12 a 20 hod
(průměr po týdnech)
Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Uzavřená nádoba
Polouzavřená nádoba