Toto je starší verze dokumentu!


Upozornění na e-mail

DarwiKuk také umožňuje nechat si posílat na e-mail upozornění, pokud některá sledovaná veličina překročí vámi nastavené meze. Například na čidle ve skleníku si nastavíte, že vám má poslat upozornění ve chvíli, kdy teplota klesne pod 5 °C. U vitríny si necháte poslat upozornění, že vlhkost vystoupila na 90 %, takže je třeba trochu větrat, a tak dále. Také si můžete nechat poslat email, pokud DarwiKuk nebude komunikovat déle jak 20 minut.

Obsluha je poměrně jednoduchá. Stačí se jen přihlásit MAC adresou (to je to dlouhé číslo, které potřebujete pro stažení údajů) a e-mailovou adresou, na kterou chcete nechat posílat upozornění.

Vyberte si typ hodnoty ze seznamu, zvolte alespoň jednu z hranic (celočíselně) a uložte. Varování přijde pouze za předpokladu, že naměřená hodnota bude mimo rozsah, nikoliv při dosažení mezní hranice. Varování pro překročení každé měřené veličiny se posílá zvlášť, i kdyby došlo k současnému překročení více z nich. Varování se odešle maximálně 1× denně, pokud problém pomine, odešle se informace o ukončení problémového stavu. Nastane-li nový problém téhož druhu, jaký už předtím pominul, je brán jako nový a je opět odesláno nové varování. Pokud nastane extrém a bude překročena opačná mez než předtím, odešle se další varování i v rámci daného dne.

Někteří z vás mají více DarwiKuků, proto je možné si každý pojmenovat, takže v e-mailu hned poznáte, o který se jedná.