Toto je starší verze dokumentu!


EEE 2019 – Carnivorous Plants European Exhibition and Exchange

Praha – sobota 22.6. a neděle 23.6.

Evropské setkání masožravkářů pořádá v roce 2019 Darwiniana v Praze, v Botanické zahradě UK, Na Slupi 16, Praha 2. Setkání pořádáme podruhé, to první jsme organizovali v roce 2005.

Prague – Saturday 22.6. and Sunday 23.6.

The European Carnivorous Meeting in year 2019 is held by Darwiniana in Prague, in Botanical garden UK, Na Slupi 16, Praha 2. We will organize the exhibition second time, the first one was in year 2005.

EEE bude navazovat na tradiční Výstavu Darwiniany, která poběží od pátku 14.6. a končit bude v pátek 21.6. Vlastní expozice však zůstane v horním skleníku a stane se součástí EEE.

Prodejci budou navážet kytky v pátek 21.6. do dolního skleníku, kde již budou připravené stoly. Přístup autem je až ke skleníku, ale není možné v areálu zahrady parkovat. Po vyložení je třeba s autem odjet.

Přednášky budou vedeny v angličtině.

S potěšením oznamujeme, že Dr. Tomáš Hájek souhlasil s pozváním a promluví o tom, co se děje na rašeliništích v suchých letech a o jejich možném dalším osudu v měnícím se klimatu.

All lectures will be in English.

We are happy to announce that Dr. Tomáš Hájek agreed to speak about the fate of peatbogs during the dry years and their future in the changing climate.

Dalším přednášejícím, na kterého se můžou návštěvníci těšit, je Oliver Gluch. Jeho přednáška se jmenuje „Winter flowering Pinguicula species - impressions from natural habitats in Mexico“.

You can look forward to another lecture, this time from Oliver Gluch: „Winter flowering Pinguicula species - impressions from natural habitats in Mexico“.

S potěšením oznamujeme, že přednášku potvrdil také přední český odborník na masožravé rostliny a spolueditor nejnovějšího souborného vědeckého pojednání o masožravých rostlinách (Carnivorous plants: Physiology, Ecology, and Evolution): RNDr. Lubomír Adamec CSc. Seznámí nás s vodními masožravými rostlinami v přednášce pracovně nazvané „Ecophysiological characterization of aquatic carnivorous plants: are they different from terrestrial ones?“.

We are pleased to announce that Dr. Lubomír Adamec, front czech expert on carnivorous plants and co-editor of the latest scientific summary book about carnivorous plants (Carnivorous plants: Physiology, Ecology, and Evolution) has confirmed his attendance. He will tell us about aquatic carnivorous plants in a lecture „Ecophysiological characterization of aquatic carnivorous plants: are they different from terrestrial ones?“.

namesubject
Dr. Tomáš HájekThe fate of peatbogs during the dry years and their future in the changing climate
Oliver GluchWinter flowering Pinguicula species - impressions from natural habitats in Mexico
Dr. Lubomír AdamecEcophysiological characterization of aquatic carnivorous plants: are they different from terrestrial ones?

Pokud máte zájem prodávat, pošlete mi prosím email na adresu jana.rubesova@darwiniana.cz.

Místo pro prodejce je omezené, takže potřebujeme vědět, kolik prostoru byste rádi měli. (K dispozici tu budou stoly 2 metry dlouhé a 1 metr široké.

Ozvěte se prosím do konce února. Stánek si budete moci postavit v pátek 21. června 2019.

Currently, we would like to ask everyone, who could be interested in selling plants to let me know by sending an email to: jana.rubesova@darwiniana.cz.

The space for sellers in the glasshouses is limited, so we need to know, how much space would everyone like to have. (There will be tables approx. 2 meters long and 1 meter wide)

We collect all answers till the end of February the latest. Sellers time to arrange stands - Friday, June 21, 2019.

Čeští prodejci

Czech sellers

Ludo Verdyck
Pavel Bartoň
Markéta Aubrechtová
David Švarc
Michal Kouba

Zahraniční prodejci

Foreign sellers