EEE 2019 – Carnivorous Plants European Exhibition and Exchange

Praha – sobota 22.6. a neděle 23.6.

Evropské setkání masožravkářů pořádá v roce 2019 Darwiniana v Praze, v Botanické zahradě UK, Na Slupi 16, Praha 2. Setkání pořádáme podrujé, to první jsme organizovali v roce 2005.

Prague – Saturday 22.6. and Sunday 23.6.

The European Carnivorous Meeting in year 2019 is held by Darwiniana in Prague, in Botanical garden UK, Na Slupi 16, Praha 2. We will organize the exhibition second time, the first one was in year 2005.

EEE bude navazovat na tradiční Výstavu Darwiniany, která poběží od pátku 14.6. a končit bude v pátek 21.6. Vlastní expozice však zůstane v horním skleníku a stane se součástí EEE.

Prodejci budou navážet kytky v pátek 21.6. do dolního skleníku, kde již budou připravené stoly. Přístup autem je až ke skleníku, ale není možné v areálu zahrady parkovat. Po vyložení je třeba s autem odjet.

S potěšením oznamujeme, že Dr. Tomáš Hájek souhlasil s pozváním a promluví o tom, co se děje na rašeliništích v suchých letech a o jejich možném dalším osudu v měnícím se klimatu.

We are happy to announce that Dr. Tomáš Hájek agreed to speak about the fate of peatbogs during the dry years and their future in the changing climate.