HYDROPONEX

HYDROPONEX je kombinované koncentrované hnojivo, obsahující veškeré potřebné živiny včetně stopových prvků a stimulačních látek pro zdravý a rychlý vývin rostlin.
Pro hydroponii je doporučovaná koncentrace obvykle poloviční v porovnání s dávkováním pro zálivku rostlin pěstovaných standardním způsobem v půdě.

Číslo typu: 5.1 s bórem, mědí, železem, zinkem a molybdenem

Chemické a fyzikální vlastnosti [%]
Celkový dusík jako N 14,2
    - z toho amonný dusík jako N 11,1
    - z toho dusičnanový dusík jako N 3,1
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 12,2
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O 19,4
Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO 0,3
Měď jako Cu 0,020–0,060
Železo jako Fe 0,020–0,060
Zinek jako Zn 0,015–0,045
Bór jako B 0,010–0,030
Molybden jako Mo 0,025–0,075

Hnojivo neobsahuje chloridy.
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50; olovo 15; rtuť 1,0; arzen 10; chrom 150