PF 2011

autor Michal Kouba

Milí členové, pěstitelé masožravek a návštěvníci našich internetových stránek.

Přiblížil se konec roku, a tak Vám všem občanské sdružení Darwiniana přeje do roku 2011 hodně nejen pracovních či studijních úspěchů, ale samozřejmě také mnoho zdaru v osobním životě, pevné zdraví a aby nám náš společný koníček stále přinášel velkou dávku radosti a nádherných okamžiků.

Doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále.