Výstava Tropické orchideje

název:
Výstava Tropické orchideje
kde:
Katedra biologie Přf UJEP v Ústí nad Labem
od:
2011-09-16
do:
2011-09-25
odkaz:
http://biology.ujep.cz/?q=node/38
kalendář:
výstava
popis:
Výstava tropických orchidejí ve spolupráci s firmou TERRA KORUNA.

Výstava Tropické orchideje Ve dnech 16. 9. do 25. 9. 2011 každý den od 9 do 16 h včetně sobot a nedělí pro Vás připravujeme ve spolupráci s firmou TERRA KORUNA výstavu tropických orchidejí. Přijďte se seznámit s pestrostí rodů čeledi Orchidaceae, dozvědět se něco nového ze života těchto exotických rostlin, zarelaxovat do nového expozičního skleníku a areálu zahrady PřF UJEP. Výstavní expozice rostlin bude doprovázena souborem fotografií orchidejí pořízených na přirozených stanovištích ČR. V průběhu výstavy je zajištěn prodej rostlin.

V neděli 18. 9. 2011 od 14 h se bude konat v posluchárně Katedry biologie beseda Josefa Kubiše: „Kultivace tropických orchidejí v bytových podmínkách“. Zaměření besedy je na seznámení s rodovou a druhovou pestrostí orchidejí. Doporučit a poradit s vhodným výběrem rostlin pro kultivaci v odpovídajících podmínkách. Větším kolektivům doporučujeme zajistit si termín prohlídky předem.

Bližší informace:
Katedra biologie Přf UJEP v Ústí nad Labem; Za Válcovnou 1000/8; Předlice
Bc. Marcela Strnadová tel: +420 475 283 620 e-mail: marcela.strnadova@ujep.cz
Dana Řeháková tel: +420 475 283 613 e-mail: dana.rehakova@ujep.cz