Seznámení s masožravými rostlinami

název:
Seznámení s masožravými rostlinami
kde:
Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
od:
2010-08-27
do:
2010-08-27
odkaz:
http://biology.ujep.cz/cs/zahrada_a_sklenik/aktivity.html
popis:
LETNÍ ŠKOLA – V době letních prázdnin proběhnou dva celodenní kurzy SEZNÁMENÍ S MASOŽRAVÝMI ROSTLINAMI a ZVÍŘATA KOLEM NÁS, zaměřené na masožravé rostliny a zvířata ČR.

Letní škola Seznámení s masožravými rostlinami je již tradičním a populárním kurzem Letní školy na katedře biologie. Bude obsahovat dvě části, teoretickou a praktickou. Během teoretické části se zúčastnění seznámí s ekoregiony výskytu rostlin včetně ČR a s rozmanitostí druhů, typů pastí, se způsoby „lovu“ s důrazem na důležitost ochrany jednotlivých ohrožených druhů. Obeznámí se s výběrem vhodných rostlin pro domácí podmínky a se způsoby pěstování v amatérských podmínkách. Teoretická část se uskuteční v posluchárně katedry biologie s dataprojekcí. Praktická část, která se uskuteční v expozičním a výukovém skleníku, bude věnovaná samotné práci s rostlinami. Děti se naučí a vlastnoručně si vyzkouší - pod odborným dohledem - nasázet předem připravený rostlinný materiál. Aby tento kurz měl pro děti větší smysl a motivaci, odnáší si výsledky své práce spolu s návody na další pěstování domů. Součástí praktické části kurzu je také prohlídka expozičního a výukového skleníku katedry biologie.

Souběžně s přípravou Letní školy vznikne několik vedlejších a trvalejších výstupů projektu, které povedou k rozšíření výukového využití botanické části katedry (skleníku) všemi vzdělávacími stupni školních zařízení až po širokou veřejnost. Budou zhotoveny výukové materiály, rozšířena a doplněna expoziční vitrína demonstrující přirozené podmínky tropického deštného lesa. Žákům, studentům a návštěvníkům tak bude přiblížen přirozený růst rostlin rodu Nepenthes (láčkovka) ve společnosti dalších rostlin rostoucích v těchto podmínkách (kapradiny, orchideje a další). Současně bude možno ucelit sbírku a doplnit nové druhy rostlin tak, aby byla přiblížena rozmanitost těchto rostlin v atraktivní expozici.

Odbornost lektorů je garantována účastí kvalifikované pracovnice katedry p. Marcely Strnadové. Spoluorganizátoři Jaroslav Neubauer a Miroslav Macák jsou dlouhodobými spolupracovníky katedry při pořádání tradičních výstav „Masožravé rostliny“. Kultivací a ochranou masožravých a dalších rostlin se zabývají přes 20 let.

Podrobné informace naleznete v pozvánce na Letní školu.

Zdroj: http://biology.ujep.cz/cs/zahrada_a_sklenik/aktivity.html