Výstava 2021: Jdeme rozdělovat

datum:
2021-09-06
autor:
Patrik Hudec

Letošní, již osmnáctý ročník naší tradiční výstavy masožravých rostlin opět poznamenala pandemie COVID-19. Loni jsme s notnou dávkou štěstí termínem proklouzli po prvním, jarním lock-downu do samotného začátku rozvolňování pro pořádání větších akcí a i tentokráte jsme si vybrali notnou dávku štěstěny. Absolutní čísla nově nakažených byla v ročním srovnání výrazně horší, takže ještě v květnu reálně hrozilo, že kvůli pomalému náběhu očkování můžeme ze dne na den všichni pomahači jednoduše skončit v karanténě či izolaci. Byli jsme proto na pochybách, zda Výstavu vůbec uspořádáme, a zvažovali všechny možnosti, jak se se situací popasovat – včetně zkrácení Výstavy či rozdělení pomocníků na dvě zcela oddělené skupiny a samozřejmě důsledného testování.

Nicméně s ohledem na vládní omezení maximálního počtu návštěvníku na metr čtvereční vystavované plochy přirozeně vyplynulo, že akci neuspořádáme v klasickém horním skleníku, ale v mnohem větším spodním, který jsme dosud využívali jen pro potřeby pořádání EEE. Tím jsme se termínem automaticky posunuli o jeden týden dál ze standardního druhého a třetího červnového víkendu až po kaktusářích, kteří jinak vystavují právě ve spodním skleníku souběžně s námi.

Ve výsledku to pro nás byla dobrá zpráva. Ač o týden později a už převážně v astronomickém létě, díky násobně prostornějšímu skleníku a štěrkovému podloží, které mj. umožňuje vydatné kropení hadicí, jsme jak my, tak vystavované exponáty měli ve výsledky lepší výchozí předpoklady pro zvládnutí případných tropů. Svůj díl práce odvedly rovněž pořízené jednoduché mlhovací systémy, které se pro návštěvníky staly vítaným zpestřením, pro děti zábavnou atrakcí; no a pro nás naprostou nezbytností.

Tropy – jak už bývá u našich výstav železným zvykem – nakonec vskutku dorazily. Ještě v samotném závěru jara nás počínaje instalačním dnem čekaly teploty vysoko nad 30 °C, které, jak se ukázalo s odstupem následujících týdnů a měsíců, zůstaly pro letošek už nepokořeny a představovaly předčasný, pomyslný vrchol léta. Vše zakončeno přívalovými srážkami a následně žel také několika balíky vodou zničených Úvodů do pěstování. Nový koncept dolního skleníku rovněž znamenal, že návštěvníci chodili přes prostřední, tropický skleník a vstupné si vybírala Zahrada sama, takže tentokráte odvedla smluvní podíl ze vstupného botanka nám. Oproti našemu vstupnému 40 Kč dospělý, 80 Kč rodina a snížené 20 Kč vybírá Zahrada 60 Kč, resp. 120 Kč a 40 Kč, což návštěvníka opravňuje ke vstupu také do vnitřních expozičních skleníků. Ač loňský hlad návštěvníků po výstavních akcích se jen tak opakovat nebude, jestli vůbec někdy, a první čtyři dny co do návštěvnosti výrazně poznamenaly tropické teploty, zájem o masožravky zůstal k naší radosti vysoký. Praktická zkušenost se spodním skleníkem nás navíc přesvědčila, abychom do budoucna raději preferovali byť pozdnější červnový termín ve větších prostorech proti menšímu, hornímu skleníku.

A nyní už čísla. Podle smlouvy nám jako každý rok připadlo 65 % ze vstupného, tj. krásných 65 384 Kč, z čehož jsme 5 000 Kč vydali za pronájem spodního skleníku. Provozní náklady byly standardní, a protože jsme loni nakupovali některé položky dlouhodobějšího charakteru jako netkané textilie a vstupenky, došlo meziročně k poklesu výdajů o zhruba dva a půl tisíce korun na 12 214 Kč: návoz rašeliny a písku, spotřební materiál a nezbytné propriety (plakáty, vázací dráty, „droserátor“, psací potřeby, nalepovací číslice na banner, lepicí pásky atd.), drogistické zboží, letos navíc dva jednoduché mlhovací systémy a nezbytné základní občerstvení pro pomocníky (především balíky vod, káva, pečivo apod.). Co došlo, byly malé květináčky na droserátory, takže celá osvětová akce pro nejmenší vyšla letos na 1 698 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2021
65% smluvní podíl ze vstupného 65 384 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, plakáty,…), drogistické zboží, mlhování, a základní občerstvení (vody, káva,…) 12 214 Kč
Droserátor 1 698 Kč
Celkem výdaje 18 912 Kč
HRUBÝ ZISK 46 472 Kč

Výstava skončila pro Darwinianu hrubým ziskem 46 472 Kč. Tradičně si polovinu z této částky mezi sebe rozdělují vystavovatelé jako výraz poděkování. A protože se oproti loňskému roku sešlo v expozici o cca 140 rostlin méně, byť nutno jedním dechem dodat stále úctyhodných šest set kousků s dvorním dodavatelem Zdeňkem Abrahámem, vychází nám na květník zhruba stejně jako loni téměř čtyřicet korun.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Abrahám Zdeněk 138 5 371 KčProplaceno (ID 9364)
Aubrechtová Markéta 93 3 620 KčProplaceno (ID 9388), z toho 150 Kč (ID 9386) na členství 2022 (ID 9387)
Bartoň Pavel 87 3 386 KčProplaceno (ID 9397), z toho 300 Kč (ID 9394) na členství 2022 pro Pavla a Petra Bartoňovi (ID 9395 a 9396)
Braunová Katka 25 973 Kč300 Kč (ID 9378) na členství 2021 a 2022 (ID 9379 a 9380), zbytek proplacen (ID 9381)
Hanzlík Robert 15 584 Kč150 Kč na členství 2022 (ID 9406), zbytek darován (ID 9407)
Havrda Jiří 18 701 KčProplaceno (ID 9389)
Hudec Patrik 33 1 284 KčProplaceno (ID 9377), z toho 150 Kč (ID 9375) na členství 2022 (ID 9376)
Kouba Michal 101 3 931 KčProplaceno (ID 9368), z toho 300 Kč (ID 9365) na členství 2022 pro Michala a Jana Koubovi (ID 9366 a 9367)
Kracík Rosťa 1 39 KčNa členství 2021 (ID 9403–9404 + doplaceno 111 Kč ID 9398)
manželé Rubešovi 21 817 Kč300 Kč (ID 9370) na členství 2022 pro Michala a Janu Rubešovi (ID 9371 a 9372), zbytek darován (ID 9373 a 9374)
Straka Borek 30 1 168 KčProplaceno (ID 9392), z toho 150 Kč (ID 9390) na členství 2022 (ID 9391)
Verdyck Ludo 17 662 Kč300 Kč (ID 9382) na členství 2021 a 2022 (ID 9383 a 9384), zbytek proplacen (ID 9385)
Zita Jindřich 18 701 KčProplaceno (ID 9369)
Celkem 597 23 237 Kč

Všem vystavovatelům, pomocníkům a spoluorganizátorům patří tradiční velké díky za veškerou podporu. V konečném výsledku Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 23 235 Kč. Další příjem utržil náš spolek z prodaných triček a tílek, brožur, tašek, placek, semínek a dalšího zboží.


1)
38,92 Kč na květník