Snovačka oválná Enoplognatha ovata jako oportunní komenzál na rostlině Roridula gorgonias?

datum:
2020-08-13
autor:
Robert Hrich

Rostliny Roridula gorgonias a Roridula dentata jsou atraktivní rostliny rostoucí v jižní části Jižní Afriky v botanických formacích „fynboss“.

Jejich listy a zčásti kmínky jsou pokryty chloupky s vyloučenými kapkami lepkavé substance, jež je na rozdíl od mucilaginního sekretu carnivorních rosnatek tvořena pryskyřičnou látkou blízkou kaučuku. Na přirozených stanovištích využívají lapený hmyz dravé ploštice Pameridea úzce adaptované pouze na Roriduly. Jejich přítomnost na rostlinách má význam mírným obohacováním substrátu a rostlin jejich výkaly s obsahem dusíku a fosforu.

Mimo domov při pěstování rostlin je nutné se bez ploštic obejít a nebo si je obstarat u některého zavedeného pěstitele. Nicméně se jedná spíše o pěstitelský luxus, byť ploštice i pomáhají s opylováním.

Překvapilo mne, když jsem na svých rostlinách objevil pavouky rodu Enoplognatha, které jsem zpočátku považoval za náhodnou oběť rostliny. Při bližším pohledu jsem však objevil několik aktivních jedinců vysávajících lapené mouchy, jejichž množství bývá v letním období značné. Snovačky Enoplognatha ovata se pohybují opatrně mezi lepkavými chloupky a pomáhají si pomocí pavoučích vláken.

Snovačka Enoplognatha má zjevně bohatě prostřeno.
Na tomto obrázku je vidět struktura sítě pro snadný pohyb kolem nebezpečných lepkavých chloupků.
Detail trávení kořisti , pavouk si pomáhá při své krkolomné cestě za potravou tkanou sítí.

Je otázkou, zda se jedná jen o náhodný jev, či běžný projev adaptability a využívání nových příležitostí při hledání zdrojů živin a životního prostoru.