Členské příspěvky 2020 zůstávají 150 Kč

datum:
2019-12-30
autor:
Patrik Hudec

Odpočítáváme poslední hodiny letošního roku a ke konci se chýlí také letošní členství v Darwinianě. Chcete-li s námi zůstat i v nadcházejícím novém roce, mít možnost se aktivně angažovat v organizaci našeho zapsaného spolku, využívat dobře zásobenou knihovnu či vstup zdarma na akce pořádané Darwinianou (ochutnávka v sekci Výstavy masožravek), nezapomeňte uhradit příspěvek na rok 2020. Ten zůstává jednotný pro všechny 150 Kč a stačí jej uhradit ideálně do konce února přes internetové bankovnictví s identifikací platby (jako variabilní symbol opět použijte pokud možno své členské číslo, které jste dostali při přijetí do Darwiniany. Nejlépe prostě jen zopakujte poslední platbu členství. Pokud jste své číslo zapomněli, kontaktujte nás na e-mail info@darwiniana.cz). Detailní postup pro zasílání plateb se dozvíte na stránce Účetnictví: vše o platbách.

Z takto získaných prostředků zajišťujeme primárně chod samotného spolku, jehož základním mottem je podpora pěstitelů v kolektivu pro masožravky zapálených lidí. Letos se vedle již tradiční pražské výstavy masožravých rostlin můžeme pochlubit mezinárodní akcí EEE 2019, kterou jsme po dlouhých 14 letech opět přivedli do České republiky.

Máte-li zájem se stát novými členy nebo jste členství z jakéhokoli důvodu přerušili a chtěli byste je obnovit, stačí vyplnit přihlášku.


Darwiniana je otevřená každému, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu. Ať už obrazně, anebo doslova. Kosiště je jedna z posledních lokalit jednoho z mála českých endemitů tučnice české (Pinguicula bohemica). Ta kromě nevelkého území v Čechách neroste nikde jinde a její nejpočetnější lokalita není vegetačně příliš stabilní. Takže vyžaduje pravidelnou údržbu, při které jde o kosení trávy, klučení náletových dřevin a další činnosti vedoucí k udržení lokality ve stavu příznivém pro cílové organizmy. Kromě tučnice hostí i další velmi vzácné a chráněné rostliny, jako je drobná orchidejka hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) či plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata). O pravidelnou údržbu lokality se ve spolupráci s CHKO Kokořínsko staráme jako dobrovolníci.
Nezapomeňte, že každá maličkost se počítá. A v neziskové organizaci to platí minimálně dvakrát.