Nová literatura v roce 2019

datum:
2019-12-26
autor:
Adam Veleba

I v letošním roce připravil RNDr. Lubomír Adamec CSc. seznam odborné literatury, která se nějak dotýká masožravých rostlin. Záběr výzkumu je stále širší a masožravky jsou v hledáčku mnoha vědců z celého světa. K přečtení byly v letošním roce práce spadající do klasické botaniky i botaniky nahlížené moderními molekulárně-biologickými přístupy, masožravky jsou zajímavé pro ekology (a to jak pro ochránce přírody, tak i pro ekology v pravém slova toho smyslu - tedy odborníky zabývající se vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím), fyziology i farmakology. Masožravé rostliny jsou zajímavé i pro techniku, neboť kupříkladu extrémně kluzké materiály inspirované vnitřním povrchem láček by jistě našly své průmyslové využití a na jejich napodobení se pilně pracuje.

Literatura uvedená v seznamu je dostupná v knihovně Darwiniany a za ni i za její seznam patří doktoru Adamcovi můj velký dík.