Členské příspěvky na rok 2018 jsou pro všechny 150 Kč

datum:
2017-10-24
autor:
Patrik Hudec

Vzhledem k tomu, že Trifid přechází kompletně na elektronickou formu, sjednocují se členské příspěvky od roku 2018 na 150 Kč, což dříve bylo členství s Trifidem v PDF.

Členství ve společnosti tím dostává svůj původní význam. Dlouhá léta bylo mnoha lidmi vnímáno především jako předplatné Trifida. Členské příspěvky nyní budou sloužit hlavně k zajištění chodu společnosti.

Žádné velké výhody však z členství nečekejte. Darwiniana je společnost, která nezištně poskytuje služby pro pěstitele masožravek. Její členové se podílí na jejím chodu, zajišťují výstavy, vydávají články, poskytují informace, atd. Neděláme to pro osobní prospěch, ale pro potěšení z práce na podporu pěstitelů v kolektivu pro masožravky zapálených lidí.

Darwiniana je díky tomu otevřenější, než kdy v minulosti byla. Každý z vás, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, může, byť třeba jen maličkostmi.