Obnova slatinné louky na Loučeňsku

Autor: Lukáš Němeček a Jakub Štěpán

název:
Obnova slatinné louky na Loučeňsku
kde:
Chudíř u Loučeně; rekreační objekt ČČK
od:
2010-09-03
do:
2010-09-05
popis:
Tentokrát bude hlavní náplní odklízení pokosené biomasy z lokality - hlavně hrabání. Přijďte pomoci! Každá ruka vítaná. http://jakubstepan.galerie.cz/3666309-bohemka-v-polabi

{vamr 2445 small left} Vápnitá luční prameniště patří mezi nejohroženější biotopy v kulturní krajině střední Evropy a právě taková lokalita se nachází u Loučeně, mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Práce bude spočívat v odklízení sena z posečené louky, což pomůže rozšířit životní prostor kriticky ohrožených druhů rostlin (např. bahnička chudokvětá, sítina slatinná, ostřice Buxbaumova, tučnice česká aj.), které zde ve zbytcích přežívají. Akce je plánovaná na celý víkend (těžiště práce v sobotu), ale po domluvě je též možné dobu Vaší účasti měnit.

Rekreační objekt Českého červeného kříže (ČČK) se nalézá v lese u silnice mezi Chudíří a Mcely (viz mapa nebo mapa2). Budete očekáváni v pátek zhruba po 19. hodině. Po domluvě ale můžete přijet třeba jen na sobotu.

  1. Nejbližší železniční stanice jsou Luštěnice, odtud bude po domluvě zajištěn odvoz do objektu ČČK.
  2. Autobusová linka jezdí z Nymburka do Loučeně, k ČČK je to 3 km (převážně lesní cestou po červené tur. značce).
  3. Další autobusová linka jezdí z Mladé Boleslavi do Chudíře, odtud pak 1,5 km po silnici k objektu ČČK.
  4. Objekt ČČK je také snadno přístupný autem.

Spacák; jídla tolik, aby stačilo na víkend; pracovní obuv a oblečení do terénu; je vítán i případný hudební nástroj.

Lukáš Němeček, mob.: 732 435 091, Luki.Nemecek@seznam.cz