Jak správně psát názvy rostlin?

Autor: Jakub Štěpán

{vamr 3125 left small}

Psaní českých a latinských názvů rostlin má spoustu svých specifických pravidel. Bohužel, spousta lidí je nezná nebo se jimi neřídí. Jiní pak akorát kroutí hlavou, jak někdo může napsat, že „má problém se svou Mucholapkou Podivnou“. To je důvod, proč jsem zde sepsal několik nejčastěji používaných pravidel. Řiďte se jimi, doplňujte je, šiřte do okolí, ať to není jen zbytečný článek mezi ostatními ;-).

Má ho každá rostlina, je nejpřesnější, nejustálenější a u valné většiny MR nejpoužívanější.

 • první písmeno rodového jména (prvního) píšeme vždy velkým písmenem; platí i u lat. názvů čeledí, sekcí apod.
 • druhové jméno (druhé) píšeme malým
 • vždy používáme kurzívu, bez kurzívy se píšou jen zkratky (viz. níže) a informace v „uvozovkách“ či 'apostrofech'
 • upřesnění formy vkládáme do uvozovek za název rostliny, název kultivaru také, avšak do apostrofů
 • název křížence píšeme za pomoci křížku, a to podle vzoru matka × otec, přičemž rodové jméno píšeme většinou jen na začátku
 • za tečkou děláme mezeru, křížek ohraničíme mezerami z obou stran

Často používané latinské zkratky:

 • f. – forma, taxonomická jednotka nižší než odrůda; např. „Pinguicula vulgaris f. bicolor“ = „určitá forma druhu Pinguicula vulgaris
 • var. – varietas (varieta/odrůda), taxonomická jednotka nižší než poddruh a vyšší než forma; např. „Pinguicula vulgaris var. macrantha“ = „určitá varieta druhu Pinguicula vulgaris
 • subsp./ssp. – subspecies (poddruh), taxonomická jednotka nižší než druh a vyšší než odrůda; např. „Pinguicula vulgaris subsp. bohemica“ = „určitý poddruh druhu Pinguicula vulgaris
 • sp. – species (druh); např. „Pinguicula sp.“ = „nějaký druh z rodu Pinguicula
 • spp. – množné číslo od species (druhy); např. „Pinguicula spp.“ = „všechny druhy rodu Pinguicula
 • aff. – affinis, příbuzný či podobný; např. „Pinguicula aff. vulgaris“ = „rostlina podobná druhu Pinguicula vulgaris

Ty nejsou u MR (až na výjimky) tolik vžité. Pokud je však známe a chceme použít, řiďme se těmito pravidly:

 • rodové i druhové jméno píšeme s malým začátečním písmenem
 • výjimkou jsou jména lidí v druhových jménech
 • nepoužíváme kurzívu
správně špatně
Drosera capensis drosera capensis
Droseraceae droseraceae
Drosera capensis Drosera capensis (kurzíva)
Drosera capensis 'Giant' Drosera capensis 'Giant'
Drosera dichrosepala ssp. enodes Drosera dichrosepala ssp. enodes
Sarracenia minor × alata (křížek) Sarracenia minor x alata (písmeno X)
D. dichrosepala D.dichrosepala (mezera)
rosnatka kapská Rosnatka kapská
rosnatka kapská rosnatka Kapská
rosnatka Hamiltonova rosnatka hamiltonova
rosnatka kapská rosnatka kapská (kurzíva)