Obnova slatinné louky na Loučeňsku (aktualizováno 21.6.)

Autor: Lukáš Němeček a Jakub Štěpán

název:
Obnova slatinné louky na Loučeňsku
kde:
Chudíř u Loučeně; rekreační objekt ČČK
od:
2010-06-18
do:
2010-06-20
popis:
Tentokrát bude hlavní náplní odklízení pokosené biomasy z lokality. Přijďte pomoci! Každá ruka vítaná. http://jakubstepan.galerie.cz/3666309-bohemka-v-polabi

{vamr 2446 small left} Vápnitá luční prameniště patří mezi nejohroženější biotopy v kulturní krajině střední Evropy a právě taková lokalita se nachází u Loučeně, mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem. Práce bude spočívat v odklízení sena z posečené louky, což pomůže rozšířit životní prostor kriticky ohrožených druhů rostlin (např. bahnička chudokvětá, sítina slatinná, ostřice Buxbaumova, tučnice česká aj.), které zde ve zbytcích přežívají. Akce je plánovaná na celý víkend (těžiště práce v sobotu), ale po domluvě je též možné dobu Vaší účasti měnit.

Rekreační objekt Českého červeného kříže (ČČK) se nalézá v lese u silnice mezi Chudíří a Mcely (viz mapa nebo mapa2). Budete očekáváni v pátek zhruba po 19. hodině. Po domluvě ale můžete přijet třeba jen na sobotu.

  1. Nejbližší železniční stanice jsou Luštěnice, odtud bude po domluvě zajištěn odvoz do objektu ČČK.
  2. Autobusová linka jezdí z Nymburka do Loučeně, k ČČK je to 3 km (převážně lesní cestou po červené tur. značce).
  3. Další autobusová linka jezdí z Mladé Boleslavi do Chudíře, odtud pak 1,5 km po silnici k objektu ČČK.
  4. Objekt ČČK je také snadno přístupný autem.

Spacák; jídla tolik, aby stačilo na víkend; pracovní obuv a oblečení do terénu; je vítán i případný hudební nástroj.

Lukáš Němeček, mob.: 732 435 091, Luki.Nemecek@seznam.cz

Tato akce se opravdu velice vydařila. Lukášovi se podařilo přesvědčit spoustu lidí, takže práce ubíhala velmi rychle. Během několika hodin již byl přistavený valník plně naložen odtahaným senem, čímž byla naše práce dokončena. Rybník v krásném počasí sváděl ke koupání… někteří neodolali, já ano (… ale doma bazénu už ne).

Tučnice česká na lokalitě výborně prosperuje, už tu máme několik pěkných masožravých koberců (či možná prozatím rohožek :-\). Kromě ní se nám podařila najít převzácná kohátka kalíškatá, a to ve 3 kusech vyrůstající z jedné z „rohožek“ tučnic. Tuto liliovitou rostlinu mám ještě v živé paměti z nedávné akce na Kosišti, kde jsme jeden exemplář našli, ještě nerozkvetlý. Teď jsem ji konečně viděl v květu. A kvetly i tučnice a celkem hojně.

V neděli nás čekal výlet do nedaleké Libáně. Navštívili jsme 2 zajímavá údolí - první bylo plné bývalých mlýnských stavení (dnes opuštěných) a druhé mělo být zajímavé květenou a živočichy. Na žádnou botanickou zajímavost jsme nenarazili, avšak výlet jsme si (jistě) všichni užili. Poté následovala návštěva restaurace, kde jsme si objednali oběd a dostali večeři (téměř 15 lidí bylo pro jednočlenou obsluhu restaurace půldenní prací).

No a na závěr pár fotek z opečovávané lokality…