Obsah

Účetnictví: vše o platbách

Finance společnosti spravuje pokladník Patrik Hudec, patrik.hudec@darwiniana.cz, telefon (+420) 724 715 717.

Příjem plateb

Platby přijímáme v hotovosti přímo do pokladny nebo převodem na transparentní bankovní účet Darwiniany u Fio banky, případně přes systém PayPal.

Pokladna

Pokladník společnosti se vyskytuje na Valných hromadách, setkáních pěstitelů, výstavách společnosti atd. Proti pokladnímu bloku můžete zaplatit v hotovosti cokoliv.

Bankovní účet

Další možnost je vklad na náš transparentní korunový účet 2900058987 u Fio banky (IBAN: CZ8420100000002900058987).

Jako variabilní symbol, jste-li členem, používejte své číslo člena, abychom platbu snáze identifikovali. Dále doporučujeme napsat do poznámky pro adresáta, za co vlastně platíte: členské příspěvky na rok 2020, semínka, …

  1. Nejrychlejší možností je dát platební příkaz pro převod z vaší banky do naší.
  2. Také můžete zajít přímo na nejbližší pobočku Fio banky a tam složit příslušnou sumu v hotovosti.
  3. No a poslední, nejméně preferovanou variantou je platba na náš bankovní účet poštovní poukázkou A. Při vyplňování se snažte psát maximálně čitelně, jinak se nám bude velmi těžko dohledávat, od koho peníze vlastně přišly. Navíc vlastní převod trvá déle.
    Platby složenkou na adresu pokladníka nebo Společnosti jsou nepřípustné – tyto platby nemohou být vyzvednuty, takže se po vypršení splatnosti vrátí zpět odesílateli, kterému tak vznikne škoda na poplatcích.

PayPal

Poslední možností je platba pokud možno v českých korunách (CZK) skrze platební systém PayPal na info@darwiniana.cz. Prosíme vás však, abyste tento způsob využívali opravdu pouze v nezbytných případech, a to z důvodu relativně vysokých poplatků za příchozí platby (ve většině případů je to z převáděného objemu peněz 3,4 % + 0,5 % v případě účtu mimo ČR + 10 Kč, což u větších částek představuje opravdu nezanedbatelné dodatečné náklady). Navíc tento účet není transparentní, proto doporučujeme e-mailově o takové platbě zvlášť informovat pokladníka. Děkujeme.

Účetní kniha

Zde si můžete zkontrolovat přijetí Vašich plateb i to, jak společnost s financemi hospodaří. V případě dotazů či připomínek pište pokladníkovi společnosti.