Obsah

Trifid 2010/2

Přednáška ve školce

Jana Rubešová

Jana byla požádána o přednášku o masožravých rostlinách v mateřské škole zaměřené na ekologii a přírodu, a tak se v dubnu vydala za cca 40 nadšenými dětmi, které nezaskočily ani Janiny otázky týkající se masožravek. Jana s sebou vzala i některé běžné druhy a děti si mohly sklapnout past mucholapky, osahat lepkavé listy rosnatek nebo se kouknout do láčky láčkovky.

Jak na ně - Sarracenia purpurea

Vedoucí experimentu: Pavel Říčný

Členové skupiny seznamují se svými výsledky. V pokusu se zaměřili především na zálivku, hnojení, teplotu a substrát.

Výlet do ráje láčkovek – Borneo 2009 – díl II.

Václav Kubín

V tomto díle autor popisuje „výlet“ s téměř kilometrovým převýšením a jaké komplikace může přinést nedodržování pitného režimu. Jeho snažení bylo odměněno nalezením několika druhů láčkovek… Pokračování zase příště…

Těžký úděl botanikovy družky

Klára Madejová

Jak může být nárožný život s botanikem někteří z vás určitě víte. Rostliny na všech místech, kde jsou přihatelné podmínky, výlety po rašeliništích, hodinová čekání, než budou všechny rostlinky nalezeny a pečlivě zdokumentovány.

Svodka z Jarního setkání pěstitelů MR a Valné hromady Společnosti

Patrik Hudec

Reportáž z letošního Jarního setkání a Valné hromady, které se konaly v Brně, kde zároveň probíhá výstava MR pořádaná Vláďou Sedláčkem.

Kosiště: Českolipské koukání

Jakub Štěpán

Letošní první akce na Kosišti byla hlavně odpočinková - koukací. Účastníci navštívili několik lokalit tučnice české, někde bylo hledání úspěšnější, jinde ne. Tučnic na Kosišti rapidně přibylo, naše snažení je tedy zřejmě úspěšné.

Miloslav Studnička, M. Spousta, J. Franta: Masožravé rostliny a jejich bydliště

Ivo Koudela

Recenze katalogu fotografií spjatého se stejně nazvanou výstavou týchž fotografií v BZ Liberec. Mezi autory fotek najdeme mnohá známá jména, např. F. Rivadavia, S. McPherson, M. Studnička a další. Obrázky jsou doplněné krátkými popisky jak v češtině, tak v angličtině a prohlédnout si můžete i portréty většiny autorů.

Masožravé rostliny za polárním kruhem

Zbyněk Elingr

Článek s mnoha nádhernými fotografiemi pojednává o cestě po Finsku a jeho národních parcích. Cesta se samozřejmě neobešla bez návštěvy rašeliniště, kde autor našel např. druhy Drosera anglica a Utricularia intermedia. Součástí je i kratký popis nalezené krásné orchideje Calypso bulbosa.

Drosera praefolia v oblasti Adelaidských kopců

John Yates (překlad Patrik Hudec)

V březnu se John vydal do kopců, aby spatřil tuto rostlinu v květu. Bohužel nikdo netušil, kdy vlastně rosnatka kvete, a tak ke svému překvapení zjistil, že to je ještě mnohem dříve. Na místě našel už pouze zavřené květy nebo zrající semeníky. Další návštěvu podnikl po několika týdnech, kdy byly semeníky již téměř zralé. Co ho však překvapilo, byl fakt, že navzdory velkému množství květů v loňském roce na místě nenalezl žádné semenáčky.

Krátce o výletu po Slovinsku aneb nejen za tučnicemi po Julských Alpách

Jiří Vaněk

Výlet po Slovinsku začíná u Bohinjského jezera. Autora nejprve čekala stezka podél řeky Mostnice, která teče mezi zajímavě tvarovanými kameny. Zde také našel první tučnice, zřejmě P. alpina a P. vulgaris. Následoval výstup do hor mezi mraky, kde byly stále k vidění tučnice a také skupinka kozorožců horských s jejich cca metrovými rohy.

Z nemasožravého soudku: rod Bryophyllum

Jakub Štěpán

Popis zajímavého nemasožravého rodu, který se rozmnožuje pomocí malých rostlinek vznikajících na okrajích listů.