Obsah

Trifid 2009/4

Experiment JNN

Michal Kouba

Obecné informace o průběhu experimentu JakNaNě, jehož cílem je zjištění nejvhodnějších podmínek pro různé druhy MR.

Merano – když se spojí architektura s rostlinou - Díl I.

Albert Damaška

Návštěva botanické zahrady v severoitalském Meranu.

Z australského deníku Mirka Zacpala - Nový Zéland

Mirek Zacpal

Konec autorova putování po Austrálii, zážitky z posledních výletů plných rosnatek z okruhu Drosera petiolaris a dalších druhů, např. Drosera pygmaea, Drosera arcturi, Drosera spathulata apod.

Jak to začalo anebo od záliby v pár rostlin po výsevy desetitisícové a praxe v pěstování

Miroslav Homolka

Začátky autorova pěstování převážně (ale nejenom) kaktusů a praktické postřehy.

Sličné Jihoameričanky II

Adam Veleba

Další informace o jihoamerických rosnatkách, tentokrát se autor věnuje především druhům Drosera montana, Drosera tomentosa a Drosera tentaculata.

Interinfo

Nová literatura 2009

Lubomír Adamec

Trampoty s reanimací rosnatky Slackovy (Drosera slackii)

Zdeněk Žáček

Obnova této rosnatky z kořenů.

„Krecht“

Jaroslav Neubauer

Rady pro celoroční pěstování některých druhů MR ve venkovním fóliovníku.

JNN – tým Drosera cistiflora

Adam Veleba

Průběh a výsledky letošní části experimentu u druhu Drosera cistiflora.

Bílina žila masožravkami

Miroslav Homolka

Informace o proběhlé výstavě v Bílině.

Kosiště – ohlédnutí

Jaroslav Neubauer

Shrnutí počátku a průběhu ochranných akcí na lokalitě Pinguicula bohemica.

Okénko A. Lowrieho – 8 nových taxonů rosnatek z Austrálie – Díl II.

A. Lowrie, S. Carlquist (překlad Zdeněk Žáček)

Popis dvou druhů rosnatek Drosera nivea a Drosera silvicola.

Cesta za nalezištěm rašeliníku na Zábřežsku

Lucie Bartoňová

Nejen masožravky jsou cílem výletů. Autorka se vydala za rašeliníkem a nebyla to cesta snadná.