Obsah

Trifid 2009/2

Pomoc při obnově slatinné louky na Loučeňsku – 1. akce

Jakub Štěpán

Informace o první letošní záchranné akci zajímavé loučeňské lokality kterou organizoval Lukáš Němeček.

Generativní množení některých epifytních bublinatek sekce Utricularia Orchidioides

Miroslav Macák Rady a zkušenosti jak ze semínek úspěšně vypěstovat bublinatky jako třeba Utricularia alpina, Utricularia endresii nebo Utricularia asplundii.

Okrajové druhy láčkovek z ostrovních oblastí Tichomoří a Indického oceánu

Stew McPherson

Autor se zabývá popisem pěti druhů láčkovek (Nepenthes vieillardii, Nepenthes pervillei, Nepenthes distillatoria, Nepenthes madagascariensis a Nepenthes masoalensis), které rostou na izolovaných ostrovech mimo oblast hlavního výskytu v jihovýchodní Asii.

Interinfo

Láčkovky a nekonečný boj s jejich škůdci

Lucie Bartoňová Okena jako kladivo na červíky.

Zkušenosti s postřikem Agrion Delta

Michal Rubeš Experimentální ověření vlivu postřiku Agrion Delta na rosnatku kapskou a jiné rostliny.

Nález bublinatky obecné v Hrabanovské černavě

Jakub Štěpán Informace z malé výpravy za kytičkama.

Lokalita tučnice české na Loučeňsku

Jakub Štěpán

Informace o výskytu naší vzácné masožravky na lokalitě, kdy by ji nikdo nečekal.

Porovnání Pinguicula bohemica z lokality u Jestřebí a Pinguicula aff. bohemica z lokality u Loučeně

Mirek Macák

Autor porovnává nalezené rostliny z obou lokalit co do určujících znaků a způsobu růstu na lokalitách.

Cesta za tučnicemi a jak rostou – 2. díl

Jaroslav Neubauer

Druhý závěrečný díl zážitků ze zápisníku cestovatele. Dočteme se o Pinguicula mundi z Rio Mundo, představí se nám porosty Pinguicula vallisneriifolia, lokalita Pinguicula nevadensis, navštívíme Drosophyllum lusitanicum na lokalitě, Pinguicula vallisneriifolia v Rio Aguacebas. Dále se dočteme o nezvyklém směru růstu Pinguicula longifolia, a další zajímavosti například o Pinguicula leptoceras, Pinguicula lusitanica, Pinguicula grandiflora, Pinguicula longifolia × grandiflora, Pinguicula nevadensis a Pinguicula crystallina.

Okénko Allena Lowrieho

Allen Lowrie (překlad Zdeněk Žáček)

V dalším pokračování se dozvíme něco nového o tom jak vypadají a jak rostou v přírodě Drosera rupicola a Drosera stolonifera.

Vychází 30. 6. 2009; 24 stran barevných, 12 stran černobílých.