Server

Stránky

DarwiKuk komunikuje směrem na

http://iot.darwiniana.cz/

get_regs.php

Seznam posledních deseti registrovaných zařízení

new_data.php

stránka očekává GET proměnné

U hodnot, které mohou být na 1 nebo 2 desetinná místa není tato třeba uvádět. Pokud je uvádíte, je třeba uvádět je jako celé číslo s přesným počtem desetinných míst. Tedy například u teploty, pokud chceme uložit jen 26 stupňů, lze buď poslat informaci t=26 nebo t=2600, hodnota t=260 by uložila 260 stupňů.

Stránka vrací 99 když chybí parametr mac, v opačném případě 1

exporter.php

stránka pro exportování dat ve formátu CSV pro potřeby archivace či jakékoliv jiné. Umožňuje export podle vybraného časového období pro konkrétní MAC adresu a číslo čidla, maximálně za poslední rok. Starší data nebudeme v systému zřejmě udržovat.

get_csv.php

Stránka provádějící samotný fyzický export dat do CSV. Přebírá parametry od exporter.php. Data nezobrazuje, ale rovnou nabízí jako soubor k uložení. Se speciálními parametry vrací data za poslední týden pro potřeby grafického znázornění například pomocí GSuite.

testconn.txt

Obsahuje pouze znak 1, slouží k otestování spojení. Od verze 1.4 se nepoužívá.