Obsah

Informace o Darwinianě

DARWINIANA – zapsaný spolek (z. s.) pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit je otevřena všem zájemcům o masožravé rostliny bez ohledu na věk a povolání. Cílem spolku je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit, jakož i ochrana jejich přirozených lokalit. Spolek i jeho jednotliví členové proto provádí přímou osvětu, publikují články, časopisy i knihy a pořádají výstavy. DARWINIANA se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru.

Název DARWINIANA vznikl na počest anglického přírodovědce Charlese Darwina, který jako první vydal ve své době odbornou publikaci o masožravých rostlinách (The Insectivorous Plants). Apendix „…a jiných botanických kuriozit“ lze chápat jako rostliny pozoruhodné z nejrůznějších aspektů, např.: fyziologicky, morfologicky, anatomicky, biochemicky, ekologicky apod. Spolek tedy ve svých řadách vítá i pěstitele, pro které masožravky nejsou hlavní skupinou botanického zájmu a pěstují i nemasožravé rostliny (např. sukulenty, orchideje, bromelie atd.).

Snahou řídících orgánů DARWINIANY je neustálé zdokonalování a vylepšování vzájemné komunikace mezi všemi jejími zájemci.
DARWINIANA je řízena volenými orgány: prezidentem, viceprezidentem a dalšími členy Správní rady.

Správní rada společnosti (zvolená na Valné hromadě 10. 6. 2017)

Hlavní aktivity spolku

Služby především pro členy:

On-line aktivity:

Kdo má co na starosti

Kontakty na jednotlivé spolupracovníky najdete v seznamu členů.

Stanovy společnosti

Než se stanete členy, přečtěte si Stanovy společnosti.