Obsah

Jak správně psát názvy rostlin?

Autor: Jakub Štěpán

VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin

Psaní českých a latinských názvů rostlin má spoustu svých specifických pravidel. Bohužel, spousta lidí je nezná nebo se jimi neřídí. Jiní pak akorát kroutí hlavou, jak někdo může napsat, že „má problém se svou Mucholapkou Podivnou“. To je důvod, proč jsem zde sepsal několik nejčastěji používaných pravidel. Řiďte se jimi, doplňujte je, šiřte do okolí, ať to není jen zbytečný článek mezi ostatními ;-).

Latinský název

Má ho každá rostlina, je nejpřesnější, nejustálenější a u valné většiny MR nejpoužívanější.

Často používané latinské zkratky:

České názvy

Ty nejsou u MR (až na výjimky) tolik vžité. Pokud je však známe a chceme použít, řiďme se těmito pravidly:

Praktické příklady

správně špatně
Drosera capensis drosera capensis
Droseraceae droseraceae
Drosera capensis Drosera capensis (kurzíva)
Drosera capensis 'Giant' Drosera capensis 'Giant'
Drosera dichrosepala ssp. enodes Drosera dichrosepala ssp. enodes
Sarracenia minor × alata (křížek) Sarracenia minor x alata (písmeno X)
D. dichrosepala D.dichrosepala (mezera)
rosnatka kapská Rosnatka kapská
rosnatka kapská rosnatka Kapská
rosnatka Hamiltonova rosnatka hamiltonova
rosnatka kapská rosnatka kapská (kurzíva)