Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že obchod Darwiniany nabízí osivo mnoha druhů a variet MR a JBK včetně semínek dovezených ze zahraničí?

Drosera linearis Goldie 1822

Hibernující druh rosnatky z pomezí Kanady a USA v oblasti hraničních Velkých jezer, kde preferuje růst ve slínovitých bažinách, které nemají kyselé, ale zásadité pH - u rosatek s obecnou oblibou kyselých rašelinných močálů jev unikátní. Právě tento rys jsme upřednostnili pro její druhové české pojmenování, protože druhové latinské jméno linearis značí "čárkovitá", a to se nám zdálo pro čárkovitost listů i jiných druhů rosnatek málo specifické.
Už D.E. Schnell, přední znalec severoamerických druhů masožravých rostlin, ve své publikaci z r. 1976 uvádí, že tento druh na svých lokalitách vykazuje znatelné úbytky, zvlášť uvádí stanoviště z oblasti jihovýchodního Michiganu. Úbytky přičítá především okyselování slínovištních bažin, jejich znečišťování škodlivinami lidské činnosti a jejich vyššímu a dlouhodobějšímu zaplavování.

Drosera linearis se vyslovuje jako "drozera lineáris".
českyrosnatka slínovištní

Taxonomie, systematika

Čeleď rosnatkovitých (Droseraceae L.).

Botanický popis

Vytrvalá drobná bylina, která zimní podmínky přestává tvorbou hibernakulí (zimních odpočivných, klidových) pupenů.

Listy: obecně vzpřímené, uspořádané v růžici, řapíky o délce 2 cm, čepele dorůstající až 3 cm délky, na svrchní straně porostlé stopkatými žlázkami, které vylučují lepkavé kapičky průhledného slizu a přisedlými trávicími žlázkami. Čepele jen o málo širší než řapíky, úzce protáhlé, odtud druhové latinské jméno "linearis" (čárkovité).
V zimním období dochází k zastavení růstu listů z růstového středu a vytváření zimního pupene (hibernaculum).

Květy: obvykle bílé, pětičetné, drobné, uspořádané na květním stvolu ve vijanu jako např. i u nás rostoucí rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia L.).
Kvetení v přírodě probíhá od června do srpna.

Plody: tobolky.

Semena:

Kořenový systém:

Prostředí

Geografický výskyt:
Od Labradoru na západě po oblast Velkých jezer a jižně po Michigan.

Cenologie:
Alkalická močálová slínoviště, kde často roste ve společenství severního poddruhu špirlice nachové (Sarracenia purpurea ssp. purpurea), ale také poblíž rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a rosnatky anglické (Drosera anglica), které se v jejím okolí vyskytují díky mozaikovité struktuře substrátu a tedy i mozaikovitému charakteru pH. Na takových stanovištích se rosnatky s preferencí kyselého substrátu nacházejí na rašeliníkových vyvýšeninách či chomáčích, které jako ostrůvky roztroušeně rostou při okrajích zamokřených oblastí s dominancí slínu.
Rosnatka slínovištní dokáže růst i v mělce vodou zaplaveném prostředí, pokud není kyselá a nezaplavuje listy.

Pěstování

náročnost: 3 - obtížná

V našich podmínkách poměrně málo známý a pěstovaný druh, který se v pěstitelských sbírkách objevuje jen vzácně. Vzhledem ke zdejší malé zkušeností s kultivací popisovaného druhu, rozhodně nevhodný pro začátečníky, ale pro zkušenější, při splnění specifických nároků, střední stupeň.

Substrát: dle zkušeností pěstitelů ze zahraničí roste tento druh narozdíl od preference zásaditějších substrátů v přírodě dobře i v klasických kyselých substrátech, tj. směs rašeliny + křemičitého písku (3-2:1), vhodný je i živý rašeliník.

Osvit: ve vegetační sezoně maximálně možný, v zimním období snížený.

Teploty: letní 18-25 st.C jsou optimální, při dobré závlaze neškodí ani vyšší teploty kolem 30 st.C, v zimě je nezbytné snížení teploty lehce nad 0 st.C, aby se rostlinám umožnila řádná fyziologická dormance, možné je uskladnění hibernakulí do chladničky v lehce zavlhčeném stavu (zabalené do smotku rašeliníku nebo zvlhčeného ubrousku a vložené do mikroténového sáčku).

Zálivka: letní vydatná, květináč stojí v podmisce s vyšší hladinou vody, zimní, pokud ponecháme rostliny v hibernujícím stavu v květináči, pak substrát jen lehce zavlhčený, v podmisce se udržuje jen nízký stav vody.

RVV: 60-80 % postačuje, dobré RVV mikroklima může zvyšovat pěstování v živém rašeliníku.

Rozmnožování:
a/Vegetativní:

Generativní:

Škůdci: běžní jako u jiných rostlin v kultuře.

Vhodné stanovištní niky: okenní parapety, meziokenní prostory, haly a zimní zahrady, které se v zimě nevytápějí a jsou jen lehce temperovány, letnění na balkonech a zahradách vhodné, ale nezbytná je vydatná závlaha. Možnost zimování a pěstvání na venkovních rašeliništích v našich podmínkách určitě jistá.

Variety, kultivary, formy, ...

Jednotný druh bez výrazné vnitrodruhové variability, bez členění na nižší taxony.
Hybridizace s příbuznými druhy jistě možná.

Poznámky

Pozn.1:
Podle D.E. Schnella (1976) není zatím dořešeno, zda je adaptace této rosnatky na zásadité substráty striktně daná, anebo, zda jde o sekundární výhodu. Z kultivačních zkušeností uvedeného autora i jiných plyne, že semena rosnatky slínovištní klíčí a rostliny bezproblémově rostou i v kyselých substrátech ze směsí rašeliny a křemičitého písku či v živém rašeliníku, ale vzor tomu v přírodě tento druh nápadně upřednostňuje zásaditější substráty a na ostrůvcích o kyselejším pH se vyskytuje zřídka. Autor se domnívá, že důvodem by snad mohla být malá konkurenceschopnost rosnatky slínovištní s druhy rostoucími na kyselejších substrátech, že právě proto využívá své širší tolerance k růstu v zásaditějších prostředích s menším počtem konkurenčních druhů.
Není vyloučeno, že výzkum od roku 1976 natolik pokročil, že je o tomto jevu u rosnatky slínovištní známo podstatně více, ale VAMR zatím žádné takové zdroje k dispozici nemá.

Použité zdroje

Schnell, D.E.: The Carnivorous Plants of The USA and Canada, John F. Blair, Publisher, Winston-Salem, North Carolina, 1976.


Související fotografie

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Miloslav Macháček, Výstava Darwiniany 2011, pěstitel Adam Veleba

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Miloslav Macháček, Výstava Darwiniany 2011, pěstitel Adam Veleba

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Jiří Vaněk, Výstava Darwiniany 2011, pěstitel Adam Veleba

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis
Drosera linearis
Foto: Roman Mišák, sbírka autora

Drosera linearis - semínka
Drosera linearis - semínka
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Foto: Fabio d'Alessi, Bruce Peninsula, Ontario, Canada

Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Foto: Fabio d'Alessi, Bruce Peninsula, Ontario, Canada

Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Sarracenia purpurea subsp. purpurea
Foto: Fabio d'Alessi, Bruce Peninsula, Ontario, Canada

Sarracenia purpurea subsp. purpurea a Drosera linearis
Sarracenia purpurea subsp. purpurea a Drosera linearis
Foto: Fabio d'Alessi, Bruce Peninsula, Ontario, Canada


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana