Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že časopis Trifid si již mohou předplatit i nečlenové?

Pyrola media

Pyrola media

Popis

Hruštička prostřední (Pyrola media Sw.), Hruštičkovité (Pyrolaceae Dum.)

Lokalita, kterou nás Petr Šenkýř provázel, končila smíšeným poměrně mladým lesním porostem, na jehož okraji jsem zaznamenal několik olší (pravděpodobně Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) a právě v opadance pod nimi mi do očí padla rostlina na snímku. Ihned mi bylo zřejmé, že se jedná o zástupce čeledi hruštičkovitých (Pyrolaceae Dum.). Rezavě hnědé zaschlé květenství měl pouze tento jedinec. V jeho okolí se již nacházelo jen několik málo přízemních listových růžic stejného druhu. Podle zřetelně viditelného zaschlého kalichu a přesahu jeho cípů přes tobolku a podle míry přečnívajících čnělek patrných na obrázku u některých květů soudím, že se jedná právě o tento vzácný a kriticky ohrožený druh. Zástupci hruštičkovitých význačně vykazují mykorhizu, tj. symbiotický vztah s houbou, která činí prostředníka mezi jejich kořenovým systémem a kořenovým systémem určité dřeviny (zde snad olše).

Klíčová slova

JBK

Zdroj

Foto: Michal Rubeš

Licence

(cc) BYweb Uveďte autora.

stáhnout obrázek v plném rozlišení

EXIF informace

Pyrola media
Michal Rube
1671×2228 (0.68 MiB)
Hrutika prostedn (Pyrola media Sw.), Hrutikovit (Pyrolaceae Dum.)Lokalita, kterou ns Petr enk provzel, konila smenm pomrn mladm lesnm porostem, na jeho okraji jsem zaznamenal nkolik ol (pravdpodobn Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) a prv v opadance pod nimi mi do o padla rostlina na snmku. Ihned mi bylo zejm, e se jedn o zstupce eledi hrutikovitch (Pyrolaceae Dum.). Rezav hnd zaschl kvtenstv ml pouze tento jedinec. V jeho okol se ji nachzelo jen nkolik mlo pzemnch listovch ric stejnho druhu. Podle zeteln viditelnho zaschlho kalichu a pesahu jeho cp pes tobolku a podle mry penvajcch nlek patrnch na obrzku u nkterch kvt soudm, e se jedn prv o tento vzcn a kriticky ohroen druh. Zstupci hrutikovitch vznan vykazuj mykorhizu, tj. symbiotick vztah s houbou, kter in prostednka mezi jejich koenovm systmem a koenovm systmem urit deviny (zde snad ole).
7. 8. 2004 12:29:13
Hewlett-Packard - HP PhotoSmart C850 (V07.27)
čas: 0.0032 s
clona: f/3.0
ISO: 100
kompenzace expozice: -1 EV
program expozice: automaticky
jas: 4.41015625
blesk: odpálen, záblesk detekován
ohnisková vzdálenost: 27.85 mm
subj. vzdálenost: 0.63m
měření expozice: zdůrazněný střed
vyvážení bílé: slunce
zdroj světla: D50
EXIF ver.: 0220
úpravy: 23. 3. 2006 10:45:29


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana