Mil pznivci masoravek,
letos ji poest pod Darwiniana a Botanick zahrada Prodovdeck fakulty UK v Praze spolenou velkou vstavu masoravch rostlin, na kter se podl mnoho rznch pstitel zapjenm rostlin do expozice, kter je tak vdy pknou a ucelenou pehldkou nap spektrem rostlin s touto kuriozn schopnost.

Vstava se kon od 27. srpna do 5. z v horn sti sklenku Botanick zahrady PF UK, Na Slupi 16, Praha 2.

Mladí návštěvníci
Mladí návštěvníci
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2006
Oteveno bude kad den od 9:00 do 18:00, vstupn 30,- K dospl, 15,- K studenti, dchodci, a zdarma lenov Darwiniany, ZTP s doprovodem a dti do 6-ti let.

Na vstav bude zajitn prodej rostlin, literatury, triek, obrzk a dal aktivity. Na podn zdarma provdme, koly maj vklad automaticky. Je vhodn si zarezervovat termn vpravy na jana@termiter.cz, nebo telefonicky na +420 777690914. Doba vkladu se d pizpsobit (20 - 60 minut). Provdme jak matesk kolky tak i maturanty. Vklad je mon v eskm i anglickm jazyce.

Pijte se vichni podvat a ztratit se na chvli v tajemnm zkout a zvltnm svt masoravch rostlin!

Informace pro vystavovatele a pomocnky

Kdokoliv by ml chu nm pomoci s praktickmi innostmi kolem provozu, instalace a deinstalace vstavy, je velmi srden vtn a prosm, a se ozve na mail jana@termiter.cz hlavn organiztorce Jan Rubeov.

Zvlt budeme potebovat kadou ruku:
steda 25.8.: pravy stol a prostoru
tvrtek 26.8: plnn ndob raelinou a instalace rostlin
ptek 27.8. - sobota 5.9.: zalvn, dohled nad vstavou, pomoc s prodejem pebytk
nedle 5.9.: deinstalace vstavy

Kad, kdo by chtl zapjit by jeden vpstek, prosm pite Jan Rubeov na mail: jana@termiter.cz. Jako kad rok budou vystavovatel odmnni podlem na zisku z vstavy. Malm vystavovatelm jsou tak kompenzovny ppadn kody na rostlinch, prodejci si mohou umoit pronjem prodejn plochy.

Informace pro prodejce

K dispozici bude 12m2 prodejn plochy, tak jako minul rok. Pronjem prodejn plochy 1 m2 na dobu vstavy je stejn jako v minulch letech 1000 K. Zjemci pit prosm Jan Rubeov na jana@termiter.cz.