seznamy rostlin pìstitelù
Víte, že v Darwinianì si pøijdou na své kromì pìstitelù MR i pìstitelé kaktusù, orchidejí, bromélií a jiných botanických kuriozit?

Správné názvy rostlin koriguje Leoš Kohoutek. Pokud máte nìjaké pøipomínky k jeho opravám, pøípadnì najdete nesrovnalosti v názvech, pište mu na mail Leos.Kohoutek@seznam.cz.

Pro zadání nebo editaci vlastního seznamu zadejte jméno a heslo které používáte ve fóru.

jméno:  heslo: 

Seznamy využívá již 127 pìstitelù.

Zobrazit: všechny pìstované, nabízené, poptávané. Dále je k dispozici i seznam mrtvol.


jméno, kontakt, aktualizace

Zbynìk Lukeš

poslední aktualizace 22. 10. 2013
kontakt: , fórum

http://www.zbynous.net


shání:

pìstuje:

Darwiniana Všechna práva vyhrazena. Použití materiálù z tìchto stránek pouze se souhlasem spoleènosti Darwiniana. Pøímé odkazy na obsah jsou povoleny jen s uvedením zdroje. © 1991-2016 Darwiniana Darwiniana
479 ms