Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Víte, že Drosera rotundifolia je neobyčejně tolerantní k mnohým substrátům? Najdeme ji v písku, rašelině, mechu i v nahromaděném jehličí.

informace-o-darwiniane
Překlady této stránky:

Informace o Darwinianě

DARWINIANA – Společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit, o. s. je otevřena všem zájemcům o masožravé rostliny (dále jen MR) bez ohledu na věk a povolání. Přijímá i členy, kteří sice MR pěstují, ale zabývají se rovněž pěstováním jiných nějak pozoruhodných a nemasožravých druhů rostlin (např. sukulenty, orchideje, bromelie atd.). Sdružení se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak také s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru.

Název DARWINIANA vznikl na počest anglického přírodovědce Charlese Darwina, který jako první vydal ve své době odbornou publikaci o masožravých rostlinách (The Insectivorous Plants). Apendix „…a jiných botanických kuriozit“ lze chápat jako rostliny pozoruhodné z nejrůznějších aspektů, např.: fyziologicky, morfologicky, anatomicky, biochemicky, ekologicky apod.

Snahou řídících orgánů DARWINIANY je neustálé zdokonalování a vylepšování vzájemné komunikace mezi všemi jejími zájemci.
DARWINIANA je řízena volenými orgány: prezidentem, viceprezidentem a minimálně dalšími pěti členy Správní rady.

Správní rada společnosti (zvolená na Valné hromadě 10. 6. 2017)

Kdo má co na starosti

informace-o-darwiniane.txt · Poslední úprava: 2017-06-11 19:48 (upraveno mimo DokuWiki)